"Jeg er fuld af forståelse, når Københavns beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard i Børsens kronik 8. november blandt andet konstaterer om beskæftigelseslovgivningen, at ”størstedelen af de love er lavet, da ordet "app" slet ikke fandtes i ordbogen, og ingen havde hørt om platformsøkonomi.”

For det er korrekt, at platforme som Hilfr og Wolf og tidligere Uber er i gang med at omkalfatre det danske arbejdsmarked til en helt ny virkelighed. Og det er rigtigt, at vi ikke gør nok for at indrette os på platformøkonomiens fremmarch. Derfor er der behov for give beskæftigelsesindsatsen et yderst tiltrængt serviceeftersyn. Det kan kun gå for langsomt.

Platforme som Wolt og Hilfr er nemlig kendetegnet ved, at medarbejderne er selvstændige og ikke arbejdstagere eller lønmodtagere, som jo er omfattet af beskæftigelseslovgivningen.

Derfor er det klogt at bede Rådet for Deleøkonomi se på beskæftigelseslovgivningen hurtigst muligt.

Vi i HK bidrager gerne med input om deleøkonomiske platforme for at medvirke til, at arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med de øvrige interessenter kan få styr på platformsøkonomien.

For platformene er i øjeblikket ”på vej”-muligheder for de, som er i et beskæftigelses- eller uddannelsesmæssigt limbo: De kan være studerende, de kan arbejde som sommervikarer, de kan have brug for ekstra indkomster, eller det kan være nødvendigt for dem at stykke indkomsten sammen af flere deltidsjobs. Jeg vil bestemt ikke udelukke, at samarbejde med platformene på sigt også kunne blive en mulighed for genveje tilbage på arbejdsmarkedet for langtidsarbejdsløse.

Ordnede forhold, tak
Men der skal være ordnede forhold. Det er også derfor, at fagforbundet 3F har indgået en overenskomst med Hilfr, som længe pressede forbundet for at få ordnede forhold. I dag kan man enten arbejde for platformen som selvstændig freelancer eller være omfattet af overenskomsten og være garanteret en løn på over 141 kr. i timen plus feriepenge, pension og ret til sygedagpenge. Det er efter HK Hovedstadens mening ordnede forhold.

HK er altid parat til at indgå aftaler om arbejdstid, minimumsløn, ferie, barsel og løn under sygdom. Ved at gøre det sikrer vi nemlig, at deleøkonomiske platforme bliver en ny, tillidsbaseret gren i arbejdsmarkedet, hvor både arbejdsgiver og -tager kan være med til at sikre, at ingen bliver forrådt, når de går på arbejde.

HK har for nylig oprettet et servicebureau for freelancere, der for en beskeden betaling sikrer ordnede forhold for denne gruppe af medlemmer, der ønsker at beskæftige sig under andre former. Servicebureauet løfter blandt andet mange af de administrative opgaver ved at være selvstændig. Den type ydelser er sjældent en del af samarbejdet mellem selvstændig og platformsvirksomhed. Et freelance-bureau kan være en del af løsningen for mange af de lønmodtagere, som i dag kaster sig ud på mere eller mindre dybt vand som selvstændige.

HK Hovedstaden lægger også en stor indsats i at ruste vores medlemmer til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det helt centralt for os at give vores medlemmer mulighed for at blive opkvalificerede gennem efter- og videreuddannelse. Det er en helt afgørende parameter. Opkvalificering er derfor et særdeles vigtigt element i de forhandlinger, som beskæftigelsesborgmesteren foreslår mellem kommunerne, virksomhederne, eksperter og arbejdsmarkedets parter.

I HK Hovedstaden insisterer vi samtidigt på, at de folk, som tjener gode penge på at drive platformene, selvfølgelig som os andre skal bidrage til udviklingen af det danske arbejdsmarked og samfundet i øvrigt. Det må bestemt også være i enhver arbejdsgivers interesse sammen med os at stå op imod den potentielt stigende internationale konkurrence.

Jeg ser på denne baggrund frem til et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets mange interessenterne for at få styr på den måde, platformsøkonomien stormer frem på arbejdsmarkedet. For virksomheder som Wolt og Hilfr er i dag blevet et vilkår på arbejdsmarkedet, som er kommet for at blive. Vi kan ikke vælge platformsøkonomien fra eller til, som vi har lyst til. Vi skal i stedet etablere regler for at få orden i systemerne."

Kronikken i Børsen ligger bag betalingsmur her.