Det redder liv at være omhyggelig med tandbørsten. Det har man erfaret på et amerikansk hospital for alvorlig tilskadekomne. Her har man forsøgt at nedbringe antallet af hospitalserhvervede pneumonier (HP) ved at indføre en streng mundhygiejne. Det skriver Tandlægebladet.

Programmet indebærer, at indlagte patienter, der selv er i stand til at børste tænder, får udleveret tandbørste og tandpasta og bliver instrueret i at børste tænder fire gange dagligt i mindst to minutter, mens patienter, der ikke kan gennemføre tandbørstning, får udført professionel tandbørstning fire gange i døgnet i mindst to minutter. Patienter i respirator får udført tandbørstning med tilkoblet sug samt skylning med klorhexidin seks gange i døgnet.

Færre dødsfald

Programmet blev evalueret ved at sammenligninge forekomsten af HP blandt indlagte patienter i perioden november-maj 2015-2016 med samme periode året før (inden programmet blev sat i gang).
Antallet af HP faldt fra 52 i 2014-2015 til 26 i 2015-2016, og samtidig faldt antallet af dødsfald som følge af HP fra 20 til fire.

I USA regner man med, at hvert tilfælde af HP koster ca. 40.000 dollars og forlænger patienternes indlæggelse med 7-9 dage.
Forfatterne konkluderer, at det er lykkedes at redde 16 menneskeliv og spare ca. en million dollars ved at opprioritere tandbørstningen.


Artiklen er opdateret 15. november 2019