Når Industriens Overenskomst, herunder Funktionæroverenskomsten, skal forhandles i januar, er det med en lokal kvinde helt i front. HK Privat Sydjyllands formand, Henny Fiskbæk, sidder nemlig med ved bordet som én af forhandlerne fra HK.

Udfaldet af forhandlingerne får naturligvis stor betydning for de mange medlemmer, der arbejder under Industriens Funktionæroverenskomst. Men faktisk er der afledte konsekvenser for alle medlemmer af HK Privat, der arbejder under en overenskomst, som skal forhandles i 2020.

- Industriens Overenskomster er de første og vigtigste overenskomster, der forhandles. Ingen andre overenskomstforhandlinger går i gang før, Industriens overenskomster er på plads. Når de er det, bliver resultaterne ofte kopieret i de andre overenskomster, der skal forhandles. Er et gode ikke med i Industriens Funktionæroverenskomst, er det næsten umuligt at få med i én af de andre overenskomster, forklarer Henny Fiskbæk.

Industriens overenskomster gælder for alle, der arbejder på Industriens område – ikke bare for HK-medlemmerne. Henny Fiskbæk bliver ofte spurgt af medlemmer, om det kan være rimeligt, at dem, der ikke vil betale til HK, stadig kan nyde godt af de goder, HK opnår.

Hun forstår godt medlemmernes frustrationer, men der er en forklaring.

 - Hvis vi ikke dækker alle, også ikke-medlemmer, på et givent område, åbner vi en ladeport for, at gule fagforeninger kan komme og underbyde os og lave ringere overenskomster for deres medlemmer på arbejdspladsen. Så kan det ende med, at arbejdsgiverne kun ønsker at ansætte medlemmer af de gule fagforeninger, fordi deres overenskomster er billigere for virksomheden, og at HK-medlemmer derfor bliver forbigået. Det vil ende med at stille alle lønmodtagere ringere, siger hun.

5 ting vi kæmper for

De indledende runder til overenskomstforhandlingerne er for længst gået i gang, og Henny Fiskbæk løfter her sløret for nogle af de vigtigste ting, hun og forhandlerteamet vil kæmpe for under forhandlingerne. Listen bygger naturligvis på ønsker fra medlemmerne, som er blevet spurgt og hørt af flere omgange.

 • Funktionsløn
  Alt for mange ender med en for lav timeløn, når de siger ja til funktionsløn, hvor man ofte ikke får løn der svarer til arbejdsopgaverne. Vi foreslår, at alle skal arbejde mindst et halvt år på almindelige vilkår inden, de beslutter, om de vil gå med til funktionsløn.

 • Aftalt Uddannelse
  Antallet af uddannelser, der er omfattet af ordningen om Aftalt Uddannelse, skal udvides, så flere af vores medlemmer kan få glæde af den. F.eks. så laboranter kan tage akademiuddannelser.

 • En udvidet fritvalgskonto
  Vi sigter efter dobbelt op på fritvalgskontoen, som pt. er 4% af lønnen, og en udvidelse af, hvad man kan bruge kontoen til, så alle får flere valgmuligheder og dermed større frihed i deres arbejdsliv.

 • Forskudt arbejdstid
  Flere og flere af vores medlemmer har skæve arbejdstider, der gør det vanskeligt at få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Derfor ønsker vi at medlemmer, der arbejder på ubekvemme tidspunkter, får nedsat arbejdstid eller løntillæg, der kan udbetales eller omsættes til frihed.

   

 • En udvidelse af overenskomstområdet
  HK-medlemmerne bliver mere og mere veluddannede. Derfor ønsker vi dækningsområdet udvidet, så flere kan blive omfattet af vores overenskomster.

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.