Jeanette Lissi Hansen og Vivi Øland Rindsig. Foto: Redaktionen

Din fritvalgslønkonto skal forbedres markant. Det er et af de hovedkrav, HK Privat stiller med, når overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked begynder efter nytår.

Først og fremmest skal du kunne bruge de opsparede penge til flere forskellige ting. HK Privat ønsker, at alle fremover skal kunne købe ekstra fridage og ekstra uddannelsesdage. Mens man selvfølgelig fortsat skal have mulighed for at sætte pengene ind på sin pensionsopsparing, få dem udbetalt i forbindelse med ferie eller benytte dem til seniorfrihed, som i dag er mulighederne i de fleste af HK Privats overenskomster.

Derudover ønsker HK Privat, at beløbet, der indbetales skal fordobles. Fra det nuværende beløb, som svarer til 4 % af din løn, til 8 %.
- Når vi spørger medlemmerne, hvad de ønsker sig i deres arbejdsliv, kan vi tydeligt se, at de vil have del i virksomhedernes øgede indtjening, og at de vil have mere frihed i det daglige, konstaterer Simon Tøgern, formand for HK Privat, med henvisning til de næsten 19.000 forskellige udsagn fra medlemmer, som blev indsamlet omkring overenskomstønsker i foråret.

- Begge dele - penge og frihed - kan vi imødekomme ved at udvide og styrke fritvalgslønkontoen. Samtidig vil det også være en klar anerkendelse af, at folk er vidt forskellige steder med vidt forskellige behov i deres liv og derfor også har brug for det frie valg til selv at bestemme, hvordan de vil bruge dele af deres overenskomstgoder.

Mere indflydelse på arbejdstiden
Ud over styrkelsen af fritvalgslønkontoen stiller HK Privat med to hovedtemaer ved forhandlingerne
Flere medlemmer skal være dækket af en overenskomst og dermed have ret til goderne. Det skal blandt andet ske ved at afvikle 50 %-reglen - som er en bedaget regel, som kun rammer HK’ere, og som siger, at mindst halvdelen af dem, der arbejder inden for HK-området, skal være medlem af HK for at overenskomsten gælder. Samt ved at udvide dækningsområdet, så flere medarbejdergrupper er omfattet af en HK Privat-overenskomst på arbejdspladsen.

Og så skal medarbejderne have større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid. Det gælder for så vidt alle, men der skal især fokuseres på dem, som er ansat på funktionsløn, hvor HK Privat mener, at der er brug for at se på, at der er en rimelig sammenhæng mellem omfanget af arbejde, og den løn der udbetales. Samt de medlemmer, som arbejder på ubekvemme tidspunkter som fx nattearbejde og skiftehold.

 

Fire ønskesedler til OK20

 

Vivi Øland Rindsig

Medlem af sektorbestyrelsen som repræsentant for Branchesektion Luftfart.
Passagerhandler i Aalborg Lufthavn.

- Jeg synes, at man skal huske os, som arbejder på skæve arbejdstider. Når du som os arbejder i en lufthavn, er vi på job 24/7, i weekender, helligdage, ved jul og nytår og nogle gange om natten. Og vi bør også kompenseres for de skæve arbejdstider. Men vi er omfattet af en overenskomst (Dansk Erhverv – kontor & lager, red.), der ikke tager højde for skæve arbejdstider. Om det er frihed eller kroner og øre, vi skal have, betyder ikke så meget for mig.

Jeanette Lissi Hansen

Medlem af sektorbestyrelsen som repræsentant for Branchesektion Sundhed & Velvære.
Tandklinikassistent hos Tandlæge Peter Amund Nielsen Aps.

- Vi (tandklinikassistenter, red.) er langt bagud i forhold til lønnen, så det er selvsagt ikke første gang, vi beder om en højere løn. Men jeg ved godt, at det bliver svært. Men selv om alle de kloge siger, at den økonomiske krise er overstået, så mærker vi ikke noget til det i forhold til vores løn. HK Privats medlemmer er blevet omfattet af en kollektiv lønforsikring, men mange i vores branche har ikke en høj nok løn til at blive en del af den. Så vi vil i hvert fald gerne op på et niveau, hvor vi kan få glæde af den ligesom alle andre.

Eigil Johannesen

Medlem af sektorbestyrelsen som repræsentant for HK Service Hovedstaden.
Klubformand for HK Post & Kommunikation.

- Jeg synes, at hovedkravet om at hæve fritvalgslønkontoen er helt spot on og fuldstændig rammer de trends, jeg kan spore hos kollegerne: At der er noget til alle, og at man selv kan bestemme, hvad man vil bruge det til. Vi skal ramme alle uanset deres livssituation - ikke kun fx småbørnsfamilier og seniorer, men også den store gruppe midt imellem. Og så er jeg også meget begejstret for tanken om at udvide mulighederne, så man fx også kan købe fridage for sin fritvalgslønkonto.

Anne Marie Bay

Medlem af sektorbestyrelsen som repræsentant for HK Midt.
Formand for HK Privat Midt.

Mit ønske udspringer af en grundholdning om, at det at få et barn er et fælles projekt. Skulle jeg prioritere, så er mere ligestilling i barslen det vigtigste. Men mænds ret til at få fri ved fx undersøgelser i forhold til graviditet er en meget konkret problemstilling, mange står med. Det kan være rigtig svært for dem at få fri. Så skal de, modsat kvinden, måske selv betale eller arbejde på et andet tidspunkt. Og det er ikke rimeligt, når barnet er et fælles projekt.

 

HK Privats 3 hovedkrav

⁄ Fritvalgskontoen skal udvides, så der også er mulighed for at købe ekstra fridage og ekstra uddannelsesdage. Derudover skal beløbet, der sættes ind på kontoen fordobles fra 4 % af lønnen til 8 %.

⁄ Flere skal være dækket af en overenskomst - blandt andet ved at udvide dækningsområdet og afvikle 50 %-reglen.

⁄ Større indflydelse på tilrettelæggelsen af ens egen arbejdstid - med særlig fokus på dem, som er ansat på funktionsløn, samt dem, som arbejder på skæve arbejdstider.

HK Privats øvrige krav

Ud over de prioriterede krav tager HK Privat følgende temaer med til overenskomstforhandlingerne i 2020:
 • Nemmere adgang til efter- og videreuddannelse
 • Mere uddannelse i forbindelse med opsigelse
 • Bedre vilkår for uddannelsesagenter/ambassadører
 • Bedre bestemmelser og beskyttelse af tillidsvalgte og deres suppleanter
 • Flere arbejdsfrie dage - fx fredag efter Kristi himmelfartsdag, nytårsaftensdag og 1. maj
 • Mere medbestemmelse på tilrettelæggelse af egen ferie
 • Udvidet adgang og mere ligestilling i barslen
 • Udvidet frihed ved børns sygdom og hospitalsindlæggelse
 • Lønstatistik skal bruges objektivt i fastsættelse af den personlige løn
 • Bedre vilkår for elever
 • Bedre vikarbestemmelser og retningslinjer for atypisk ansatte, herunder freelancere