Helle Friis og Kenni Thaueich

Helle Friis, formand for HK Handel Sjælland, og Kenni Thaurich, tillidsrepræsentant i Bauhaus i Roskilde

 

Tillidsrepræsentanter brænder for fællesskab og fagligt arbejde. De er drevet af retfærdighed, lysten til at gøre en forskel og viljen til at kæmpe for bedre vilkår på arbejdspladsen. Det er et stærkt fundament for en tillidsrepræsentant, men der skal mere til for at fylde posten ud.

Det ved bestyrelsen i HK Handel Sjælland. Mange af bestyrelsesmedlemmerne er selv TR, og de ved den, at viden, kompetencer og personlige udvikling, det kræver, ikke kommer af sig selv.

Man skal have en kæmpe paratviden om overenskomst, samt rettigheder og pligter, og man skal stole på sin egen viden og kunne svare sine kolleger, når de stiller faglige spørgsmål. Tillidsrepræsentanten fremstår også stærkere, hvis han eller hun kan svare præcist og uden tøven på chefens spørger.

Derudover skal man kunne tage en konfronterende samtale med chefen og samtidig bevare det gode samarbejde. Det kræver, at man kan sige sin mening uden at gøre den anden vred. Man skal kunne blive på sin egen banehalvdel og diskutere tingene uden bebrejdelse og personlige angreb. Det samme gælder, hvis der er behov for, at man taler med en kollega om personlig hygiejne eller sprogbrug over for kollegaer og kunder. Sådan en samtale er mest konstruktiv, når man ikke gør den anden vred eller såret. 

Uddannelse gør stærk

- I HK Handel Sjælland gør vi meget ud af at klæde vores TR på. Bestyrelsen sætter som krav, at nyvalgte TR gennemfører vores TR-grunduddannelse. Der følger et stort ansvar med, når man lader sig vælge til TR. For at repræsentere sine kollegaer bedst muligt, skal man have masser af viden og kompetencer, siger Helle Friis, som er formand for HK Handel Sjælland.

Derfor tiltetrelagde bestyrelsen i HK Handel Sjælland et projektforløb hen over efteråret, hvor fokus dels var på værktøjer til organisering og dels på at finde sit mod til at stå frem og stå fast.

Organisering får flere med i fællesskabet

Forløbet begyndte med et par dage på studietur i London.

- Vi tog til London, fordi vi kan lære rigtig meget af englænderne, fortæller Helle Friis og fortsætter: De engelske fagforeninger er langt foran os, når det handler om at organisere medlemmer. Og det er desværre nødvendigt, for de har om nogen meget skrappe arbejdsvilkår. Vi besøgte bla. en kæmpe legetøjsbutik. Jeg blev så imponeret over den energi og udstråling, som personalet havde. 

Helle fortæller, at de ansatte gerne ville tale med HK – også om løn. 

- Vi mødte en ung fyr, der solgte små fly. Han stod og sendte dem ud i butikken over hovedet på kunderne, og han havde den vildeste udstråling. Han var på ren provision. Selvom han var en fantastisk sælger, havde han desværre oplevet dage med en arbejdstid på op til 12 timer til NUL kroner.

Ifølge Helle giver det god mening at have fokus på organisering både for englænderne og for HK.

- Det handler om at få alle med i det faglige fællesskab – jo større vi er, jo flere der står samme, jo stærkere er vi, fortæller Helle. 

Relationer gør hele forskellen

Et andet formål med dagene i London var at skabe relationer. Ifølge Helle er sparring og samarbejde med til at udvikle den enkelte TR. 

Netop det tog Kenni Thaurich med sig hjem fra London:

- Det har været rigtig godt for mig at møde nogle, der står samme sted som jeg. Så har jeg nogle, jeg kan tage fat i, sparre med og spørge til råds, fortæller Kenni, som har været TR i Bauhaus i Roskilde i 1 år.

Efter turen til London var deltagerne på 2-dages kursus, der handlede om at blive bedre til at stå frem og stå fast på sit budskab på en konstruktiv måde.

Kenni fortæller, at kurset har været godt for ham, fordi han har fået værktøjer til at komme i gang med nogle af de ting, han gerne vil som TR. 

- Kurset har været med til at give mig noget retning og struktur i mit TR-arbejde. Jeg gav mig selv som opgave at komme rundt og snakke med alle mine medlemmer. Jeg mangler stadig et par stykker, men allerede nu kan jeg mærke, at jeg har fået stærkere relationer. Jeg får langt flere input, tilbagemeldinger og henvendelser, end jeg plejer. Jeg oplever, at jeg er mere synlig. Det er meget værdifuldt for mig som TR, siger Kenni.

Stærke klubber

HK Handel Sjællands bestyrelse håber, at uddannelsen vil styrke TR og klubberne på arbejdspladserne.

- Hvis man skal være en stærk TR, kræver det gode relationer til både kolleger og ledelse. Kollegerne skal have lyst, til at komme til dig, og ledelsen skal være tryg ved samarbejdet, fortæller Helle Friis. 

Helle fortæller også, at nogle måske synes, at det er lidt irriterende, når en kollega er på kursus, fordi det giver mere arbejde til dem, der er tilbage, men ifølge Helle kommer uddannelsen os alle til gode:

- Vi betaler altid tabt arbejdsfortjeneste, så en anden kan udfylde rollen, mens TR er på kursus. Og vi skal huske, at jo dygtigere en tillidsrepræsentant er, jo stærkere er HK på arbejdspladsen.