Den 52-årige Gitte Geisler havde egentlig svoret, at hun ikke ville uddanne sig mere. Men efter at hendes afsluttende projekt på kommunomuddannelsen i foråret blev kåret til semestrets bedste, fik hun alligevel blod på tanden. Så efter nytår tager hun hul på en diplomuddannelse.

– Det var skønt at vinde med min opgave. Men det er også en særdeles motiverende faktor, når man finder ud af, hvor meget man egentlig får ud af at uddanne sig. Jeg bruger jo det, jeg har lært hver eneste dag på jobbet, siger Gitte, der arbejder som udviklingskonsulent i Byens Drift under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

En positiv tilgang virker

Emnet for hendes slutprojekt var kommunens økonomisystem, Kvantum, og alle de kvaler, som hun mener, det stadig giver.

– Jeg ville dog ikke skrive om det kaos, det har skabt. I stedet tog jeg ja-hatten på og ville beskrive, hvad der sker med mennesker og samarbejdet mellem dem, når de presses ind i voldsomme forandringsprocesser. Mit udgangspunkt var, at vi frem for bare at brokke os er nødt til at have en tilgang til implementeringen af nye ting, hvor vi også selv tager ansvar for læringen og bidrager til løsningen af opgaven. Det handler om at bruge de muligheder vi har og om at samarbejde på tværs. Og så viser det sig faktisk, at vi godt kan finde ud af at få både opgaven og processen til at lykkes, fortæller Gitte om resultatet af sin opgave.

Uddannelse giver større jobsikkerhed

Når hun kom af sted på kommunom-uddannelsen skyldes det en opfordring fra hendes tillidsrepræsentant. Samme opfordring får alle de andre HK'ere. Og skal Gitte komme med et godt råd til dem, lyder det meget enkelt: 'Kom i gang. Kom i gang. Det er så givende på så mange måder.'

Ud over at man kan bruge den viden og de metoder og redskaber man får, kommer man også hjem med et nyt stort netværk af kolleger en stor del af Sjælland. Det bruger hun først og fremmest til videndeling, og mener også det er nyttigt, hvis man en dag skulle få lyst til at skifte job.

– Jeg føler mig fagligt meget bedre klædt på i dag, end jeg var før. Det kan mine chefer jo også mærke. Og på den måde giver videreuddannelse en større sikkerhed i forhold til at kunne påtage sig andre opgaver og roller, siger hun og understreger, at uddannelse også er vigtig, al den stund at arbejdsgiverne jævnligt erstatter HK'ere med akademikere.

Lederne skal mere på banen

Noget af det, der ærgrer Gitte Geisler, er, at lederne på de kommunale arbejdspladser ikke engagerer sig nok i medarbejdernes kompetenceudvikling.

– Visse chefer er meget aktive. Men generelt bør de have langt mere fokus på at få os sendt af sted på uddannelse. Undervejs bør de også vise lidt større interessere for, hvad vi lærer og spørge ind til det. For de får jo samtidig en masse ud af det, når vi kommer hjem med en masse ny viden, som vi kan bruge på arbejdspladsen, påpeger hun og understreger, at det er meget motiverende, når ledelsen viser en interesse.

I det nye år begynder Gitte Geisler på endnu en uddannelse. Denne gang en DOL - Diplom i ledelse, som er en bacheloruddannelse.

– Måske tager jeg kun nogle af modulerne. For jeg er ikke umiddelbart interesseret i at være leder. Men til daglig har jeg mange opgaver med koordinering, og dér har jeg brug for flere redskaber. Og så handler det for mig også om bare at følge med og lære nyt. Jeg er 52 år og vil ikke bare lade stå til, som hun siger.