Er du nytænkende, nysgerrig, holdspiller, god til at spørge og formidle, bygge relationer, koordinere, instruere andre og samarbejde? Så har du ekstra stærke kort på hånden. Sociale kompetencer bliver mere og mere eftertragtede i IT-branchen.

Derfor kan du med fordel toppe den tekniske uddannelse op med mere generelle såkaldte bløde kompetencer som eksempelvis evnen til at samarbejde og kommunikere.

I samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) lavede HK/Kommunal i 2017 en rapport, som belyser opgaver og kompetencer i kommunernes IT- og digitaliseringsfunktioner nu og i fremtiden. Rapporten sætter særligt fokus på behovet for sociale, organisatoriske og kommunikative kompetencer og evnen til at bygge bro mellem IT og forretningen.

”Rådgivning og vejledning bliver en stor del af jobbet. IT-medarbejderen skal kunne spørge til forretningen, hvor den skal hen og se systemet som en del af noget større,” siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt, der er uddannelsespolitisk konsulent hos HK Danmark.

Hun forklarer, at de såkaldte soft skills eller sociale kompetencer handler om evnen til at stille de rigtige spørgsmål og vide, hvem man skal tale med.

”Det kræver netværksforståelse og organisatorisk forståelse. Og det forudsætter en ret stærk formidlingskompetence, men også en stærk spørgeteknik. Så soft skills burde vi i langt højere grad definere som ’hard skills,’ fordi det er svært at spørge, forstå andres områder og binde det hele sammen,” siger Nicoline LindHolm Kuhnt.

Men hvad gør man så, hvis man har en introvert personlighed eller mere har interesseret sig for at kode, løse tekniske problemer eller drifte systemer end at netværke og smalltalke med kolleger og kunder? Det er der råd for, lyder det fra HK’s Karrieretelefon, som alle HK-medlemmer kan ringe til og få vejledning om karrieremuligheder og kompetenceudvikling.

 

Fra personlige til faglige kompetencer

”Traditionelt set har vi defineret personlige kompetencer, som det, man er, og de faglige kompetencer, som det, man kan. Men jeg tror, det er tid til, at vi nuancerer forståelsen af de personlige kompetencer, så vi flytter os fra at være noget på arbejdspladsen – til at gøre noget,” siger Louise Theil, der er teamleder for HK’s Karrieretelefon og nævner ”udadvendthed” som en soft skill, der hidtil har været beskrevet som en personlig kompetence.

”I stedet bør vi tale om, hvordan vi bruger vores relationelle kompetencer – altså hvordan vi gør det, at komme i kontakt med andre mennesker. Det er nemlig noget, der kan trænes, undervises i og gives feedback på,” forklarer Louise Theil.

For at finde ud af, hvilke personlige og sociale kompetencer, der skal læres og trænes, er det nødvendigt at forstå IT-medarbejdernes fremtidige jobroller, og hvad de forskellige funktioner skal kunne. Det beskriver HK/Kommunals rapport om udviklingen inden for IT- og digitaliseringsfunktionen med fem kompetenceprofiler.

Her bliver projektarbejdsformen, den opsøgende og vejledende rolle, forretningsforståelse og brobygningskompetence helt centrale.

”Det kalder på kurser, moduler og hele uddannelser, som understøtter de her behov – og dem er der masser af,” siger Louise Theil Det er Anniqa Sarah Schakl helt enig i. Hun er fagkonsulent inden for IT og digitalisering i HK/Kommunal og dermed tættere på netop IT-medlemmernes hverdag og valg af efteruddannelse.

”Jeg har kendskab til IT-medarbejdere, som har taget efteruddannelse inden for pædagogik. Og der er mulighed for at sammensætte moduler inden for flere uddannelsesretninger som f.eks. IT, pædagogik og kommunikation,” forklarer hun og anbefaler, at man ikke kigger snævert på IT-uddannelserne, hvis målet er at lære at rådgive, vejlede, formidle og forstå forretningen.

 

Traditionelt set har vi defineret personlige kompetencer, som det, man er, og de faglige kompetencer som det, man kan. Men jeg tror, det er tid til, at vi nuancerer forståelsen af de personlige kompetencer, så vi flytter os fra at være noget på arbejdspladsen - til at gøre noget.
Louise Theil

 

Oversæt til egen kontekst

HK/Danmarks uddannelsespolitiske konsulent anbefaler også at søge efter generelle videre- og efteruddannelsesforløb, der bygger på de funktioner og kompetencer, som kræves i IT-medarbejderens nuværende eller fremtidige jobrolle.

”Hvis man vil blive bedre til at projektlede, rådgive eller sociale kompetencer generelt, så er der fag i spørgeteknik, kommunikation, vejledning, projektledelse og forretningsforståelse, og dem kan man finde på ethvert akademi og professionshøjskole,” siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Hun medgiver, at der sjældent står ’for IT-medarbejderen’ ud for hver enkelt uddannelse, men at fag og forløb typisk vil have hold med deltagere med forskellige fagligheder. ”Indholdet må man oversætte til sin egen kontekst, og det er jo netop sammen med andre fagligheder, at man lærer at oversætte systemsprog til praksis,” slutter hun.

 

RING TIL HK’S KARRIERETELEFON

Bliv skarp på dine kompetencer og få overblik over dine uddannelsesmuligheder. Karrieretelefonen har åbent alle hverdage kl. 13-16 Tlf. 33 30 44 60

 

 

 

 

 

 

FREMTIDENS 5 Kompetenceprofiler i it- og digitaliseringsfuntionen

Kompetenceprofilerne kan f.eks. bruges som et fælles udgangspunkt ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og de centrale sociale kompetencer kan bruges som søgeord efter kurser og efteruddannelsesforløb på www.amukurs.dk og www.ug.dk

BROBYGGEREN

Brobyggeren spiller en vigtig rolle i at bygge bro mellem IT og forretning. Brobyggeren skal bl.a. kunne se mulighederne ved digitalisering og tænke dem ind i forretningen.
Centrale sociale kompetencer
\ Rådgivning og vejledning
\ Forretningsforståelse
\ Kommunikation
\ Spørgeteknik
\ Serviceforståelse

FORRETNINGSARKITEKTEN

Forretningsarkitekten arbejder med udvikling af digitale løsninger og kan understøtte forretningen med f.eks. rådgivning. Forretningsarkitekten skal være en dygtig formidler.
Centrale sociale kompetencer
\ Facilitering
\ Forandringsledelse
\ Analysemetoder
\ Formidling

IT-STRATEGEN

IT-strategens rolle er at skabe overordnede rammer, så de forskellige forretningsområder arbejder på samme måde – f.eks. med datasikkerhed og databeskyttelse.
Centrale sociale kompetencer
\ Systematiske arbejdsmetoder
\ Politisk betjening
\ Kommunikation

PROGRAM- OG PROJEKTLEDEREN

Digitaliseringsindsatser bliver ofte gennemført som programmer og projekter, og det kræver projektledere, der leder og koordinerer.
Centrale sociale kompetencer
\ Kommunikation
\ Facilitering af møder og processer
\ Projektledelse
\ Strategisk forståelse
\ Forandringsledelse

IT-FORVALTEREN

IT-forvalteren er garant for stabil drift af organisationens IT-systemer. Det kræver bl.a. systematisk overvågning af systemet og at kunne oversætte og forklare, hvordan et IT-system fungerer.
Centrale kompetencer
\ Serviceforståelse
\ Forretningsforståelse
\ Kommunikation og spørgeteknik

Kilde: Rapport: Kommunernes IT- og digitaliseringsfunktion – opgaver, brugere og kompetencer, HK Kommunal og KL