Er grænsen nået for, hvad der er at hente økonomisk ved at udlicitere opgaver i stab og administration i den offentlige forvaltning?

Måske det offentlige faktisk har effektiviseret så meget i de seneste årtier, at private leverandører end ikke når tæt på at kunne konkurrere i et udbud.

Det er i hvert fald en tanke, man kan få efter Region Hovedstaden har stoppet den videre proces med udbud af en række it-opgaver, som ligger i regionens Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT).

Tegn på vi gør det godt

I foråret gik en indledende udbudsrunde i gang, hvor der indløb bud fra tre private leverandører.

- Men det viste sig, at de eksterne bud lå markant over, hvad regionens omkostninger til opgaven lyder på, så derfor har direktionen nu besluttet, at udbudsprocessen ikke skal fortsætte, fortæller vicedirektør Carsten Nørgaard.

Han ser udbuddet som en direkte benchmark for afdelingen.

- Jeg tager det som et tegn på, at vi som arbejdsplads gør det godt og at medarbejderne kan ranke ryggen og være stolt af deres indsats.

Carsten Nørgaard ønsker ikke at komme ind på, hvor stor forskellen var mellem regionens omkostninger og så de eksterne bud, men ifølge Kommunalbladets oplysninger var de eksterne cirka 50 procent dyrere.

Måske tegn på offentlig effektivisering

Om det er en generel tendens, er svært at sige, forklarer Ole Helby Petersen, Professor Mso på RUC og forsker i netop udbud og udlicitering.

- Umiddelbart lyder 50 procent i forskel af meget. Det, vi ved fra forskning, er at gevinsten ved udlicitering ofte falder, når en opgave udliciteres flere gange, fordi omkostningerne skæres til for hver gang.

Men om en forklaring kan være, at hele den offentlige sektor efterhånden har været i gennem så mange og så dybe besparelser, at der i udbud viser sig ikke at være mere at hente, kan ikke udelukkes.

- Det er en tese, man kan have, men vi har endnu ikke forskning, der kan slå fast, om det forholder sig sådan, pointerer Ole Helby Petersen.