Husk dine rettigheder - også når der er travlt på årets største udsalgsdag. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 

Black Friday falder i år fredag d. 29. november. Det betyder for rigtig mange handelsansatte en ekstra lang og hektisk arbejdsdag. Se her, hvilke 3 regler om din arbejdstid du skal være særligt opmærksom på, når du arbejder på årets travleste udsalgsdag.

Du har ret til pauser - også på black friday

Hvis du har overenskomst: På de fleste butiksoverenskomster har du krav på mindst en halv times pause, når arbejdstiden overstiger 5 timer. Pausen kan ikke overstige en time, medmindre din arbejdstid uden pauser varer mere end 7,5 timer. I så fald kan du maksimalt pålægges at holde halvanden times pause.
På de største kontor- og lageroverenskomster med Dansk Erhverv og DIOII har du ret til en pause på mindst en halv time pr. dag og maksimalt en time.
Se, hvilken overenskomst du er på ved at logge på MitHK, eller find HK Handels overenskomster her

Hvis du IKKE har overenskomst: Overstiger din arbejdstid 6 timer, har du ifølge arbejdsmiljøloven ret til en pause. Der er ingen regler for, hvor lang pausen må være. Tjek din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog for at se, hvad der står om pauser særskilt på jeres arbejdsplads.

Vigtigt når du holder pauser

Husk, at din pause er en pause. Det betyder, at du skal have løn, hvis du bliver forstyrret og genoptager dit arbejde – også hvis det kun er for et øjeblik.
Se, hvordan reglerne er: Løn, når du bliver afbrudt i pausen 

Du skal ikke arbejde mere end 2 aftener om ugen 

Hvis du har overenskomst: Din chef kan ikke pålægge dig at arbejde mere end to sene aftener (efter kl. 17.45) om ugen. Er du allerede skemalagt til at arbejde fx mandag og tirsdag, kan chefen altså ikke sige, at du også skal arbejde fredag aften. Reglen om maksimalt at arbejde to aftener om ugen kan dog fraviges, hvis I aftaler det indbyrdes, og du selv siger ja til at arbejde flere aftener.

Hvis du IKKE har overenskomst: Der er ingen begrænsninger for aftenarbejde på arbejdspladser uden overenskomst. Tjek din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen for at se, hvilke regler der gælder på jeres arbejdsplads.

11-timersreglen gælder - medmindre I bliver enige om andet

Lovgivningen sikrer alle ansatte en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer for hver periode på 24 timer – den såkaldte 11-timersregel. Men din arbejdsgiver har mulighed for at nedsætte de 11 timer til 8 timer 14 gange om året i forbindelse med fx statusopgørelser, udsalg og altså også Black Friday.
Fraviger I 11-timersreglen, SKAL det dog altid drøftes med tillidsrepræsentanten først (hvis I har overenskomst) eller de ansatte (hvis I ikke har overenskomst), før det bliver bestemt, om I skal nedsætte hviletiden til 8 timer.

Læs også: 5 tips til at forberede Black Friday - sådan kommer du bedst igennem den

Dine rettigheder skal til forhandling

HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til din arbejdstid?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling i HK på  70114545, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til din arbejdstid.