Vær opmærksom på din arbejdstid, når du arbejder på kontor eller lager. Arkivfoto: Hung Tien Vu 

Arbejder du på en af de største overenskomster (Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II) kan du se, hvad der gælder for dig og din arbejdsplads her. Arbejder du på en anden overenskomst, eller er du i tvivl om, hvilken overenskomst du hører under, kan du finde den ved at logge på MitHK.

Sådan er din arbejdstid

Den normale effektive arbejdstid er 37 timer om ugen for fuldtidsansatte. Arbejdstiden kan variere i en fast arbejdsplan i op til 26 uger. Deltidsansattes arbejdstid planlægges forholdsmæssigt.

Reglerne for overarbejde

Overarbejde skal begrænses mest muligt. Er du deltidsansat, har du ikke pligt til at påtage dig overarbejde.
Tillæg: Du har ret til et tillæg for overarbejde. Betaling regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse og afregnes pr. påbegyndt halve time.
Tillægget er på 50 procent for de første tre timer pr. dag. Herefter er tillægget på 100 procent.
For overarbejde på søn- og helligdage og overarbejde, der udføres mellem kl. 24.00 og 06.00 er tillægget på 100 procent.
Varsel: Bliver du uden forudgående varsel kaldt på arbejde, efter du har forladt virksomheden, udgør tillægget 100 procent for alle timer.
Afspadsering: Som udgangspunkt skal overarbejde udbetales. Du og din chef kan aftale, at du i stedet afspadserer overarbejdet, men din chef kan ikke kræve, at du gør det, hvis du ønsker det udbetalt.

Dine pauser 

Du har ret til en pause på mindst en halv time pr. dag. Du kan maksimalt pålægges en times pause pr. dag.
Hvis du selv betaler din pause: Du har ret til at holde din pause uden forstyrrelser. Skal du blive på virksomheden eller bliver du forstyrret i den pause, du selv betaler, skal du have løn. Læs mere om reglerne for pauser her.

Særlige fridage

Du har ret til frihed med løn grundlovsdag (5. juni), juleaftensdag (24. december) eller nytårsaftensdag (31. december). Er du på arbejde, skal du betales som for overarbejde.

For dig der er funktionslønnet

Når du er ansat med funktionsløn, skal eventuel overtid og andre ulempebetalinger være inklusiv i din løn. Har du fx overtid ud over 37 timer om ugen, skal den være kompenseret i lønnen. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din arbejdstid. Hav en dagbog, hvor du løbende skriver ned, hvornår du er mødt og gået, og eventuelt også hvornår du har holdt pauser, hvis du selv betaler for dem. Så kan du altid tjekke, om din løn modsvarer dine timer. Nedskrevne arbejdstider kan også fungere som dokumentation, hvis du og din arbejdsgiver er uenige i en sag.

 HK’s løntjek kan du tjekke, hvad andre i lignende stillinger i samme type virksomheder får i løn.
Læs mere om funktionsløn som handelsansat

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Som medlem af HK Handel kan du få hjælp til at tjekke, om din løn modsvarer din arbejdstid, hvis du er i tvivl. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling på tlf. 7011 4545, hvis du har spørgsmål til din løn og arbejdstid.

Dine rettigheder skal til forhandling

HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.