Kate Kengen 72 dpi

Mit fag - Kate Kengen

Da jeg som ganske ung startede i Københavns Byret som assistent, havde jeg ikke troet, at det var en arbejdsplads, hvor jeg ville komme til at fejre både 25 og 40-års jubilæum.

Men et spændende arbejde og gode kolleger har holdt mig her i mange år.

Arbejdsopgaver i retterne

Som kontorfunktionær ved retterne har vi mange spændende arbejdsopgaver og også mulighed for kompetenceudvikling og karrieremuligheden.
En tidligere elev her fra ”min” ret er i dag administrationschef ved en af de andre retter. Administrations-chefstillingen er den næsthøjeste ved en ret – præsidenten (ja det hedder det altså) er den øverste chef ved retten, og vedkommende skal være jurist. Det minder mig så om, at for nogle år siden var der faktisk en præsident, som var startet som kontorfunktionær, læste jura, blev dommer og så præsident – alt kan lade sig gøre, hvis man bare selv vil.
Vores arbejdsområder spænder vidt.

I skifteretten møder vi kontorfunktionæren, der vejleder dig ved dødsfald og ”udleverer” boet til dig, hvis der ikke er tvister. Ja – altså ikke i bogstavelig forstand. Det er min kollega, som underskriver og giver dig skifteretsattesten.

I fogedretten møder vi kontorfunktionæren, der holder møde med skyldneren på kontoret eller tager ud af huset på udkørende fogedforretning. Her kommer vi ud til bopælen eller forretningsadressen. Vi slukker lys eller ”gør udlæg” i dit indbo eller inventar.

I retsplejeloven er der en specielt paragraf, hvorefter præsidenten ved det enkelte embede kan give bemyndigelse til kontorfunktionæren til netop disse opgaver, ligesom vi kan behandle faderskabssager og forskellige opgaver indenfor civil- og strafferet.

Vi har retssekretæren, der forbereder civile- og straffesager til dommerne. Her på min arbejdsplads går vi også med i retten i de store sager, hvor vi ”protokollere selvstændigt”, hvilket betyder, at vi skriver essensen af vidneforklaringerne ned. Specielt i de større sager (som f.eks. U-bådsagen) er det af stor betydning, at det er dygtige retssekretærer, som er med og selvstændigt skriver retsbogen.

Andre opgaver

Vi har selvfølgelig også administrative- og regnskabsopgaver med stor selvstændig sagsbehandling.

I vores Infoafdeling har vi dygtige kolleger, som har mange forskellige vigtige opgaver omkring modtagelse og behandling af sager. Vi har fået et nyt system til behandling af de civile sager, hvor det er mine kolleger, der skal kvalitetssikre de indkomne sager. I denne afdeling har vi også vores kolleger, der arbejder med service- og sikkerhedsopgaver, hvoraf en del af arbejdet er at passe på os alle sammen – ansatte såvel som borgere - ved indgangskontrollen.
(Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvad kontorfunktionærerne arbejder med ved domstolene, så gå ind på HK.DK. Her kan du under HK Stats landsklubberne finde vores jobprofiler under HK Landsklubben Danmarks Domstole, og du kan også finde en rapport om kontorpersonalet fremtid ved domstolene – udarbejdet af organisationer og Domstolstyrelsen i fællesskab.)
Jeg selv bruger det meste af min tid på at være tillidsrepræsentant for mine 120 HK-kolleger ved Køben-havns Byret og landsklubformand (fællestillidsrepræsentant) for de ca. 800 HK-medlemmer ved Danmarks Domstole. Et arbejde, som jeg er utrolig glad for, og jeg er stolt over den tillid, som mine kolleger viser mig ved at vælge/genvælge mig.
Jeg kunne sagtens bruge flere sider på at fortælle om alt det spændende, der ligger i arbejdet som TR og tillidsvalgt. Men hvis jeg skal sige det kort, så drejer det sig om gensidig tillid og respekt – respekt for den enkelte kollega og de problemer, som din kollega kommer med. Kollegaen skal have tillid til, at du har re-spekt for den enkelte og ”gør noget”, hvis der skal gøres noget. Nogle gange vil kollegaen bare ”have luft” og skal så have tillid til, at det bliver mellem os.
Dine kolleger skal også have tillid til, at du kan skabe respekt omkring HK-erne. Respekt i forhold til vores arbejdsopgaver og respekt i forhold til forhandlingssituationer. De allerbedste resultater opnås, når tillidsvalgte og ledelse har respekt og tillid til hinanden. Men hverken tillid eller respekt er noget, man får forærende – det er ligesom venskab noget, man skal gøre sig fortjent til.
Jeg har i et par omgange siddet i afdelingsbestyrelsen. Et spændende sted at sidde. Her bliver arbejdet for HK-medlemmerne med en masse ideer og erfaringsudveksling. Og jeg stiller gerne op igen til foråret.

Derudover sidder jeg i HK Stats sektorbestyrelse som en af landsklubsrepræsentanterne. Her har jeg siddet i mange år. Også meget spændende at være med i.
Så sidder jeg i Domstolsstyrelsens bestyrelse. Valgt af det ikke-juridiske overenskomstansatte personale, der udgør over halvdelen af de ansatte ved domstolene. Jeg har godt nok kun en stemme her, men I skal ikke være i tvivl om, at den bliver brugt.
Jeg interesserer mig meget for elever – de er jo kontorfaget fremtid. For nylig var der en af de dejlige unge mennesker, som konstaterede, at jeg nok havde svært ved at sige nej til noget. Det er helt rigtig set – hvis det er spændende og giver mening for andre, så er jeg på!