Julefrokost

Foto Michael Discenza/Unsplash

Det er af flere grunde bedst at komme gennem julefrokosten helt uden skavanker. Men har du fået værre skader end tømmermænd under årets julefrokost på din arbejdsplads, skal du huske at anmelde det som en arbejdsskade, når tågerne er lettet.

For en julefrokost på din arbejdsplads - helt eller delvist betalt af din arbejdsgiver - bliver nemlig betragtet som en del af dit arbejde. Derfor er du og kollegerne også omfattet af arbejdsskadeloven under sociale arrangementer i forbindelse med jobbet.

Hvornår den præcist gælder, kan dog være svært at regne ud. Det viser en sag, hvor en kvinde besvimede og faldt under julefrokosten på sit arbejde, og fik herefter konstateret en meniskskade. Den blev i første omgang anerkendt som en arbejdsskade, men efterfølgende vurderede landsretten, at meniskskaden ikke kunne anerkendes alligevel. Den kan du læse mere om her

Fald på dansegulvet er omfattet
Men helt overordnet er der nogle forhold, der skal være opfyldt, for at arbejdsskadeloven gælder ved firmajulefrokosten, forklarer socialrådgiver Jane Nielsen fra juridisk kompetencecenter i HK.

Det er:
• Julefrokosten skal være en officiel fest, hvor arbejdsgiveren står bag invitationen og har sat og kender til rammerne for festen.
• Arbejdsgiveren har ansvaret for medarbejderne ved julefrokosten, indtil julefrokosten officielt er slut. Også selv om chefen ikke selv er med til julefrokosten - eller er gået tidligt hjem.
• Det betyder ikke noget, om julefrokosten foregår i eller udenfor almindelig arbejdstid. Eller om det er på arbejdspladsen eller fx på en restaurant ude i byen.
• Hvis en skade skal være dækket af arbejdsskadeloven, skal den være sket ved en aktivitet, der er et naturligt led ved en julefrokost, fx dans. Til gengæld betyder det ikke noget, hvor fuld man eventuelt har været.

Skulle uheldet være ude for dig, så ring endelig til HK på 7011 4545, så snart det er muligt.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader

hk.dk/raadogstoette/arbejdsmiljoe/arbejdsskader