Kvinde fortæller ved computer

Dobbeltarbejde, ekstraarbejde, unødvendige udgifter og færre i arbejdsstyrken. Det bliver konsekvensen af en statslig seniorpension. Det skriver Beskæftigelsesministeriets Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ifølge NB Økonomi i et nyt notat.

Med notatet, ’Statslig myndighedsmodel’, henviser STAR til Folketingets plan om at lade ATP stå for opgaven med den nye seniorpension, når ellers ATP er klar til at varetagen tjansen formentlig om et års tid.

I HK Kommunal har formand, Bodil Otto, i stærke vendinger kritiseret intentionerne om at lade kommunerne administrere pensionsordningen midlertidigt for derefter at fratage dem opgaven, når christiansborgpolitikerne har fundet en permanent løsning i privat/statsligt regi.

Dyr dobbeltsagsbehandling

Formandens advarsel mod at fratage kommunerne opgaven med seniorpension, når andre står klar til at tage over, deles langt hen ad vejen af STAR. Styrelsen vurderer i notatet blandt andet, at der vil være merudgifter til ’dobbeltsagsbehandling, idet tre ud af fire borgere i målgruppen for seniorpension i forvejen er ydelsesmodtagere. De vil dermed have en igangværende sag i kommunen’.

En ikke-kommunal myndighed vil ifølge STAR være dårligere til arbejdet end kommunerne, fordi den statslige myndighed ’vil bruge flere ressourcer end kommunerne på at træffe afgørelse, idet de ikke kender sagen på forhånd og evt. vil have brug for ekstra oplysninger’.

Mangel på sammenhæng

Endelig er der en risiko for, at borgeren med en statslig/privat model vil opleve en forringelse af sammenhængen i den offentlige service og sagsbehandling, skriver STAR ifølge NB Økonomi i sit notat. 

Dels kan borgerne risikere at skulle tale med to myndigheder om det samme. Dels vil den nye ikke-kommunale myndighed ikke være så let at komme i kontakt med, fordi den ikke vil have kontorer overalt i landet, anføres det i notatet, der også peger på, at det bliver sværere at gennemføre ’en sammenhængende indsats for borgeren’.

Artiklen er opdateret 20. november 2019