Lad lægesekretærer lave lægesekretærarbejde, og lad sygeplejersker lave sygeplejerskearbejde. Så enkel er løsningen på den akutte mangel på sygeplejersker på de danske hospitaler.

HK har analyseret en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd og Megafon, og tallene viser at en sygeplejerske i gennemsnit bruger 25 procent af sin arbejdstid på administrativt arbejde. Meget af det arbejde kræver sygepleje-faglighed, men der er også en betydelig del af det, der ikke gør. Det arbejde er tidligere blevet udført af lægesekretærer, og det kan de stadig.

Imidlertid er der blevet skåret massivt ned på antallet af lægesekretærer – blandt andet i forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen. Hvis sygeplejerskerne bliver aflastet administrativt, så de fremover kan nøjes med at bruge 20 procent af arbejdstiden på administrativt arbejde, så frigøres der, hvad der svarer til 1.800 sygeplejerskeårsværk.

- Måske skulle man bare vise mere tillid til medarbejderne, så de kan indrette sig i teams og løse opgaverne på den bedste måde, siger formand for HK Kommunal Hovedstaden Winnie Axelsen.

 

Formanden for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen, præsenterede 21. november idéen i radioprogrammet Public Service på DR P1. Her bekræftede sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen HK’s beregninger. Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd mener også, at HK har fat i noget:

- Vi er altid meget positive overfor, at andre grupper kan overtage noget af det arbejde, vi bestemt ikke synes er vores primære opgaver. Når vi har fået de her opgaver, så er det sket i forbindelse med en række nedskæringer, hvor man har fjernet nogle af alle de gode funktioner, der har været omkring sygeplejersker og læger, som har støttet os, og så kan sygeplejersker og læger lige selv klare alle de andre ting ved siden af de opgaver, de er uddannede til, siger Grete Christensen i Public Service.

- Både sygeplejersker, lægesekretærer og læger vil rigtig gerne være med til at løse det her. Så måske skulle man bare vise noget mere tillid til medarbejderne derude, så de kan indrette sig i teams og få opgaverne løst på den mest hensigtsmæssige måde, siger formand for HK Kommunal Hovedstaden Winnie Axelsen i Public Service på DR P1.

HK har lagt bolden klar. Nu er det op til regeringen og regionerne at sparke den ind.

Hør hele Public Service-udsendelsen på dr.dk på via dette link. Historien om HK's bud på at skaffe sygeplejersker starter godt 7 minutter inde i udsendelsen.