Langt hovedparten af jer, der har pensionsordning i Sampension, vil fra den 1. januar 2020 blive omfattet af en såkaldt opsparingssikring. Den betyder, at dine efterladte er sikret fuld udbetaling af opsparingen fra din livsvarige pension, hvis du dør inden pensioneringen.

Den nye ordning omfatter cirka 37.000 kommunalt ansatte, der har indbetaling af pensionsbidrag til 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Opsparing i markedsrente i Sampension.

De relativt få af Sampensions medlemmer, som ikke har pensionsordninger med markedsrente, er ikke omfattet af opsparingssikringen. I vil modtage et tilbud fra Sampension i løbet af 2020, hvor I helt ekstraordinært får mulighed for at skifte til 3 i 1 Livspension og dermed blive omfattet af opsparingssikringen.

Pensionen bliver reduceret en anelse

Med den bedre sikring af de efterladte, bliver det ikke længere fællesskabet, der modtager overskuddet fra opsparingen ved dødsfald. Det koster selvfølgelig lidt på alderspensionen.

Sampensions beregninger viser, at omlægningen til opsparingssikring isoleret set reducerer den livsvarige pension med 1-5 procent – hvor de yngste oplever den mindste reduktion.

Mere tidssvarende pensionsordning

I HK Kommunal ser formand, Bodil Otto, den nye opsparingssikring i Sampension som en modernisering af en i forvejen rigtig god pensionsordning

- Når vi i bestyrelsen har vurderet, at opsparingssikring er en god ide, skyldes det ikke mindst, at vi kan se, at pensionsmarkedet generelt udvikler sig i den retning. Ændringen kan gøre en væsentlig forskel for de efterladte, så de kan opretholde levestandarden i den svære tid, efter de er blevet alene, fordi de får den livsvarige alderspension udbetalt, siger Bodil Otto.

Arbejdet med at indføre opsparingssikring er derudover ifølge Bodil Otto et godt eksempel på, at medlemsdemokratiet virker i HK.

- Vi har fået en del henvendelser fra medlemmerne om at sikre de efterladte bedre. Og ønsket blev rejst på forrige kongres. Så jeg håber, at I vil tage godt imod ændringen i pensionsordningen. Den koster en anelse på den livsvarige alderspension, men vil gøre en stor forskel for de, der mister deres pårørende inden vedkommendes pensionsalder, lyder det fra HK Kommunals formand.

Ansatte i regionerne er allerede dækket

Regionalt ansatte HK’ere – herunder lægesekretærer – der har pensionsordning i PKA, og som i forvejen har forholdsvis høje dækninger til de efterladte, vil ikke blive omfattet af den nye opsparingssikring.

I uge 48 skriver Sampension til alle, der får opsparingssikring. Skrivelsen vil tilgå den digitale postkasse på sampension.dk.

 

Fakta om opsparingssikring i Sampension

  • Opsparingssikring betyder, at de efterladte er sikret fuld udbetaling af opsparingen fra den livsvarige alderspension, hvis medlemmet dør før pensionsalderen

  • Opsparingssikring omfatter 90% af medlemmerne, nemlig dem der har indbetaling til 3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Opsparing i markedsrente

  • Indførelsen af opsparingssikring betyder, at alderspensionen reduceres med 1-5 procent afhængig af alder og profil

  • Opsparingssikring kendes fra det private pensionsområde, ligesom der også er ordninger på det offentlige område

  • Sampension tilbyder helt ekstraordinært de 10 procent, der ikke er omfattet, at de i 2020 får mulighed for at skifte til 3 i 1 Livspension og dermed blive omfattet af opsparingssikringen.

Få meget mere at vide om opsparingssikringen hos Sampension