Et kommunalt jobcenter har tabt en sag om forskelsbehandling.

En jobsøgende borger havde nemlig klaget til Ligebehandlingsnævnet over, at han ikke havde mulighed for at anvende computerne på kommunens jobcenter.

Borgeren er ordblind, og kunne ikke bruge de tilgængelige computere, da de ikke havde et ordblindeprogram installeret, og han kunne dermed ikke skrive sine jonansøgninger.

Nævnet vurderede, at borgerens ordblindhed udgjorde et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven, og han havde derfor krav på ikke at blive stillet ringere.

Godt nok havde jobcentret forklaret sig med, at borgeren jo kunne skrive sin ansøgning på bibliotekets computer, hvor de rette it-programmer var installeret, men det var ikke nok, for der var ikke indgået en formel aftale med biblioteket om vejledning af jobsøgende borgere.

Jobcentret og kommunen havde altså ikke opfyldt sin pligt til tilpasningsforanstaltninger.