Kurt Jørgensen, formand i HK Privat Sjælland, har været 25 år i HK den 1. december 2019

Da Kurt startede som faglig konsulent i HK Kalundborg i 1994 var tingene meget anderledes end i dag.  Der var 41 afdelinger og 5 sektorer, og afdelingen var en af de mindre med kun 2.800 medlemmer. Men det var ikke kun strukturen, der var anderledes, det var medlemmerne også:

- Dengang var det at melde sig ind i en fagforening bare noget, man gjorde. I dag er fagforeningen et tilvalg. Det betyder, at det faglige fællesskab på arbejdspladserne er under pres. Det ærgrer mig, for tillidsrepræsentantens styrke afhænger af kollegernes opbakning, fortæller Kurt.

Forandringen skal dog ikke kun ses som en negativ udvikling. Ifølge Kurt har den tvunget fagforeningerne til at udvikle sig.

- Før i tiden var fagforeninger tunge og nogle gange præget af pamperi. Medlemmerne – og deres kontingent – var en selvfølge. I dag skal vi hele tiden forny os og være et skridt foran, hvis medlemmerne skal finde os værdifulde. Vi er blevet tvunget til at ryste støvet af os, og det er godt, for hvis vi fortsat vil have indflydelse og en stemme i den politiske debat, skal vi flytte os med samfundet og medlemmerne, fortæller Kurt.

Fællesskabet er HK’s styrke

Kurt blev valgt som formand for HK Privat Sjælland i februar 2010. Han fortæller, at siden da har HK arbejdet hen imod at blive Den organiserende fagforening.

- Kernen i den organiserende fagforening er relationer og relevans. Vi er til stede og udvikler relationer på arbejdspladserne. Samtidig støtter vi vores tillidsrepræsentanter i at arbejde med det, der er relevant for medlemmerne. Det er nemlig mere sandsynligt, at man vil være med i HK, hvis vi har fokus på det, der fylder på arbejdspladsen, og hvis man har en personlig relation til sin fagforening. Med den organiserende fagforening er HK med til at opbygge fællesskabet på arbejdspladsen, og det er vores styrke, fortæller Kurt.

HK skal være til for medlemmerne, hvis man spørger Kurt. Alligevel har han en lille opsang til fremtidens medlemmer:

- Nogle unge synes, at fagforeninger er kedelige og umoderne. Jamen, så fortæl os, hvad du gerne vil have. Hvis du bare melder dig ud, sygner fagbevægelsen hen, og så er det farvel og tak til 6. ferieuge, barnets første sygedag og de andre goder, vi har tilkæmpet os, siger Kurt.

Ifølge Kurt er det nærmest en pligt at være uartig og urimelig som ung – i hvert fald på nogle områder:

- Jeg har selv været en af de der unge rebeller, der forsøgte at skubbe til de gamle, støvede politikere. Vi har stadig brug for unge, som stiller spørgsmål og prøver at ændre tingene, siger Kurt.

Drevet af retfærdighed

På spørgsmålet om, hvilken rolle han gerne vil have hos HK’erne, svarer Kurt:

- Jeg vil gerne være mine medlemmers tillidsmand – en, de har tillid til, som er der, når de har brug for mig, som er deres forhandler, deres politiske stemme, og som kæmper de faglige kampe for bedre vilkår. Jeg vil gerne være en slags retfærdighedens vogter, slutter Kurt.

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.