For statens HK'ere bliver julegaver fra arbejdsgiveren i stigende grad undtagelsen fra reglen. Kun godt en fjerdedel af medlemmerne fik julegave i 2018, og endnu færre, knap en femtedel, forventer at modtage en i år. Det viser en helt ny undersøgelse fra HK Statbladet, som 1.074 medlemmer har besvaret.

Modsat ser det ud for de privatansatte HK'ere. For et år siden spurgte HK Privatbladet 780 medlemmer om det samme. Her var det 9 ud af 10, der modtog julegaver fra deres arbejdsgiver.

Tegning: Gitte Skov.

Over halvdelen af HK Stat-medlemmerne skønner, at gavens værdi lå under 300 kroner, mens en tredjedel skyder den til at ligge over.

Også her står det helt anderledes til på det private arbejdsmarked. Ifølge HK Privatbladets undersøgelse var det kun 11 procent af respondenterne, der vurderede, at gaven ikke var mere end 300 kroner værd. 28 procent oplyste endda, at arbejdsgiveren spenderede over 1.000 kroner på medarbejderjulegaven. Denne svarmulighed var ikke medtaget i HK Statbladets undersøgelse.

Pakker med puslespil, kød og fridage

For den beskedne andel af stat-HK'erne, som blev begavet af arbejdsgiveren til jul i 2018, var det typisk vin, chokolade, og kurve med delikatesser, der gemte sig bag julepapir og gavebånd.

Blandt de mere fysiske gaver var puslespil, vandflasker, kødpakker og køkkenremedier. Mens der i den luftige ende blandt andet blev givet museums- og biografbesøg, 'julefrokost med underholdning' og 'en fridag'.

En tredjedel af gavemodtagerne i staten havde sidste år selv mulighed for at ønske eller vælge deres gave. Det var for de privatansattes vedkommende over halvdelen i 2017.

40 procent: Gaver er vigtige

Mens der bliver længere og længere mellem julegaverne i staten, er der samtidig en del medarbejdere, for hvem der er nedtur at gå tomhændet på juleferie. En tredjedel af dem, der ingen gave fik, svarer nemlig, at de anser det for 'vigtigt' eller 'meget vigtigt', at arbejdspladsen giver dem gaver.

En af dem, der ville have sat pris på en gave, men måtte kigge langt efter den, er Anna Louise Sachmann Hansen, der er elev i Vurderingsstyrelsen.

- Det, at få en gave fra arbejdspladsen op til jul, vil betyde, at man føler sig set, og at man bliver værdsat for sin indsats. Men der er nok ikke tradition for at give julegaver i staten, hvorimod dem fra min uddannelse, der arbejder i kommunerne, de får julegaver.

Anna Louise fortæller, at de har talt om det på arbejdspladsen, og at mange af hendes kolleger har det som hende.

Ud af alle, der har besvaret HK Statbladets undersøgelse, mener 40 procent, at det at få en gave enten er 'vigtigt' eller 'meget vigtigt'.

I HK Privatbladets undersøgelse, hvor medlemmerne tilsyneladende er godt vant, når det gælder julemandens besøg på arbejdspladsen, var det for to tredjedeles vedkommende enten 'vigtigt- eller 'meget vigtigt' at blive påskønnet af arbejdsgiveren til jul. Om de 10 procent, som ingen gaver fik, følte sig skuffede herover, melder historien desværre ikke noget om.

 

skatteregler for julegaver

  • Hvis du modtager gaver fra din arbejdsgiver til en samlet værdi af mere end 1.200 på et år, skal alt beskattes. Men din julegave bliver ikke beskattet, hvis den max koster 800 kroner.
  • Julegaven til højst 800 kroner tæller med i de 1.200 kroner, som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år (2019), uden at du skal beskattes.
  • Eksempel: Hvis julegaven har en værdi på højst 800 kroner, og andre gaver i løbet af året har en værdi på 500 kroner, skal du kun betale skat af de 500 kroner.


Kilde: skat.dk

Om HK Statbladets undersøgelse

 

  • Udsendt i november 2019 til 3.972 tilfældigt udvalgte medlemmer af HK Stat, hvoraf 1.074 har besvaret
  • Deltagerne fordeler sig på 86 procent kvinder og 14 procent mænd
  • Der er flest (37 procent) i aldersgruppen 51-60 år
  • 82 procent har angivet, at de arbejder på kontor