HK Service Hovedstaden har gennem et konkret organiseringsarbejde for at sikre tolkene ordentlige arbejdsforhold været stærkt medvirkende til, at der nu i Finanslovsaftalen for 2020 er afsat 5 mio. kr. til certificering og uddannelse af tolke.

HK Service Hovedstaden har i arbejdet for at nå dertil blandt andet forelagt de enkelte partier ideerne om, hvordan man sikrer kvaliteten i tolkningsarbejdet, herunder certificering og uddannelse.

HK har sideløbende indgået en række overenskomster med flere tolkevirksomheder. Aftalerne sikrer et rimeligt lønniveau, og med sociale og arbejdsmæssige klausuler sikrer aftalerne også underleverandører muligheden for at betale en anstændig løn.

Staten, regioner og kommuner har tilsluttet sig ILO 94, og det betyder, at fremtidige udbud og arbejdsvilkår i dem skal være på niveau med overenskomsterne.

- Vi er glade for den anerkendelse af vores arbejde, der ligger i, at Finansloven nu afsætter 5 mio. kr. til arbejdet. Det er et stort skridt på vej til kvalitet, retssikkerhed, certificering, uddannelse og ordentlige forhold i tolkebranchen, siger formand for HK Service Hovedstaden René Knudsen.

FL2020_tolke

Uddrag af Finanslovsaftalen for 2020