HK Kommunal har anlagt sag mod KL om fortolkningen af Cheflønsaftalens § 18 stk. 1 nr. 2 – og har vundet. Det betyder, at hvis du bliver afskediget som chef eller leder, har du krav på at få udbetalt et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til tre måneders løn, inklusive pensionsbidrag.

- KL har hidtidigt betalt et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til tre måneders løn uden pensionsbidrag, fortæller Christian Nyholm, forhandlingskonsulent og chefkoordinator i HK Kommunal.

- Men voldgiftssagens udfald betyder altså, at det ekstraordinære pensionsbidrag, der skal udbetales ved fratrædelse, skal svare til tre måneders løn inklusiv pensionsbidrag, understreger han.

Kontakt din lokale chefkoordinator

Derfor er de vigtigt, at hvis du indenfor de senest fem år har fået udbetalt ekstraordinært pensionsbidrag i forbindelse med en fratrædelse, skal du kontakte din lokale chefkoordinator.
- Så kan vi få tjekket, om du har fået det rigtige pensionsbidrag udbetalt, siger Christian Nyholm.

Du kan se, hvem din chefkoordinator er på vores hjemmeside.

Det siger Cheflønsaftalen om løn ved opsigelse

§ 18 Opsigelse af overenskomstansatte chefer:

Stk. 1
For chefer, som er ansat på overenskomstvilkår, kan ansættelsesforholdet kun bringes i ophør med forudgående varsel efter nedenstående bestemmelser:

Stk. 2.
12 måneders varsel til fratrædelse ved en måneds udgang efter 12 måneders ansættelse. Hvis fratrædelsen sker efter fem års ansættelse, indbetales der til pensionsordningen for den pågældende medarbejder et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til tre måneders løn.