julefrokost

Andelen af HK Stat-medlemmer, der oplever grænseoverskridende adfærd fra chefer eller kolleger til julefrokosten, er næsten halveret siden 2011. Tegning: Gitte Skov.

Der er tradition for stærke meninger om årets julefrokost på arbejdspladsen. Og det gælder både menuen, udvalget af drikkevarer og håndteringen af den lidt for nærgående kollega.

HK Statbladet har gennemført en ny undersøgelse af holdningen til den årlige julefest blandt HK’erne på de statslige arbejdspladser. Og meningerne er stadig stærke, men der er også et tegn på nedgang i deltagelsen i det kollegiale samvær. Det viser svarene fra 1.074 HK Stat-medlemmer.

Måske har frafaldet noget at gøre med, at den medarbejderbetalte del af julefrokosten er blevet øget i forhold til sidste år. Det gælder nemlig i hele 14 procent af tilfældene.

Det generelle billede af, hvem der betaler for det løsslupne julearrangement er nu, at to tredjedele af medlemmerne selv betaler, mens en tredjedel af arbejdsgiverne betaler til en større eller mindre del af arrangementet. I en tilsvarende undersøgelse i 2011 var forholdet lige omvendt - her betalte næsten to tredjedele af arbejdsgiverne til julefrokosten.

Ifølge undersøgelsen bliver der afholdt en julefrokost på 95 procent af de statslige arbejdspladser, og 62 procent af de adspurgte medarbejdere deltog i den traditionsrige fest sidste år. I 2011 deltog 75 procent af medarbejderne. Og til julefrokosten i år er der igen tegn på en yderligere faldende tilslutning med foreløbig deltagelse af 56 procent af de adspurgte.

Grænseoverskridende adfærd

Der opleves også en nedgang, når det gælder medarbejdernes oplevelse af grænseoverskridende handlinger (fx uønskede/krænkende berøringer eller bemærkninger), når alkoholen løsner hæmningerne under julefrokosten. Det havde 4 procent oplevet – og det er selvfølgelig 4 procent for mange, men trods alt en nedgang i forhold til tidligere undersøgelser. I 2011 oplevede 7 procent, at en chef eller kollega overtrådte verbale grænser. Og 8 procent oplevede fysisk grænseoverskridende handlinger.

I den helt friske undersøgelse har flere af dem, der følte, at grænser blev overskredet verbalt eller gennem lidt for udtalt nærkontakt, givet deres kommentarer:

- En kvindelig kollega hang over alle mænd på skift. Det var, kunne man se, temmelig grænseoverskridende for mange og specielt for vores vicedirektør. Pinligt, skriver en af deltagerne i undersøgelsen om utilstedelig adfærd.

Andre skriver om verbal mobning, overdreven brug af sarkasme, klap bagi fra en kollega, krænkende bemærkninger fra en medarbejder til chefen og ”ubehagelige berøringer og adfærd fra mandlige kolleger”.

- Jeg oplevede det ikke selv, men har senere fra kolleger hørt om, at en kvindelig kollega fra en anden afdeling blottede sine bryster under en diskussion om bh'er. Pågældende kollega var meget fuld, skriver et andet HK Stat-medlem i undersøgelsen.

”Folk gik hjem for tidligt”

Ellers går kommentarerne mest på de lidt for nærgående kolleger og de upassende bemærkninger, men også på et eksempel, hvor en medarbejder blev anmeldt for sexchikane – hvorefter begge de implicerede sagde op. Andre har en lidt anden tilgang til, hvad der menes med begrebet ’grænseoverskridende handlinger’:

- … at folk generelt gik hjem for tidligt... ellers nej..., skriver vedkommende.

HK Privatbladet foretog sidste år en lignende undersøgelse af medlemmernes egenbetaling af julefrokosten – og om eventuel krænkende adfærd af deltagere. Resultatet ligner stort set, de konklusioner man kan drage af HK Stats undersøgelse – med undtagelse af den upassende adfærd, hvor billedet er værre hos HK Privat:

8 procent har selv været udsat for eller været vidne til fysisk eller verbal seksuel chikane, mens 6 procent angiver, at der var skænderier eller slåskampe under julefrokosten. Resten af de adspurgte medlemmer oplevede dog ikke krænkende adfærd under julemaden.

Om HK Statbladets undersøgelse

 

  • Udsendt i november 2019 til 3.972 tilfældigt udvalgte medlemmer af HK Stat, hvoraf 1.074 har besvaret
  • Deltagerne fordeler sig på 86 procent kvinder og 14 procent mænd
  • Der er flest (37 procent) i aldersgruppen 51-60 år
  • 82 procent har angivet, at de arbejder på kontor