Mand taler i telefon

Rundt omkring i landet findes der masser af gode eksempler på, hvordan jobcentrene med succes arbejder på at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet og med at bistå virksomhederne med arbejdskraft. Nu samler KL eksemplerne på den vellykkede beskæftigelsesindsats på en ny temaside.

Formålet er at sprede de gode eksempler og at understøtte, at kommunerne i højere grad videndeler på beskæftigelsesområdet. De eksempler, der ligger på temasiden, er alle udvalgt og beskrevet af kommunerne. Det er med andre ord kommunernes egne eksempler på, hvordan de arbejder med forskellige temaer på beskæftigelsesområdet.

Videndeling udvikler

I KL konstaterer formanden for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget, Thomas Kastrup-Larsen, at tilfredsheden med den indsats, jobcentrene leverer, er høj hos både borgere og virksomheder.

- Men vi skal hele tiden udvikle os og blive endnu bedre. Det gør vi blandt andet ved at dele de gode erfaringer og eksempler med hinanden. Den videndeling vil KL gerne understøtte ved at samle praksiseksempler på beskæftigelsesområdet, så de er let tilgængelige for alle interesserede, lyder det fra Kastrup-Larsen.

Den nye temaside indeholder allerede en række cases. En af dem kommer fra Silkeborg Jobcenter, der sammen med lokale virksomheder giver udsatte borgere en altafgørende, ny chance. 

Eksempler og cases vil løbende blive opdateret i takt med, at kommunerne deler deres eksempler.

Artiklen er opdateret 03. december 2019