En kommune glemte at forelægge en førtidspensionssag for rehabiliteringsteamet.

I en anden kommune tog det 8 år og utallige sagsbehandlerskift at tilkende en borger til fleksjob.

Og i en tredje kommune mente en borger at have tabt over en halv million kroner i sociale ydelser pga langsommelig sagsbehandling.

Og hvad har disse tre sager til fælles? Jow, at kommunen har fået en sag på halsen fra borgeren med krav om erstatning med den påstand, at fejl og langsommelig er ansvarspådragende.

De tre sager er beskrevet i nyheder fra Kammeradvokaten – og i alle sagerne, er der endnu et fællestræk.

Kommuner frifundet

Nemlig, at kommunerne ved enten Landsret eller i Ankestyrelsen er frifundet – og altså de ikke har handlet ansvarspådragende.

I en første sag var begrundelsen, at forelæggelsen ikke ville have gjort en forskel.

I den anden sag viser dommen for det første, at den totale længde af et sagsbehandlingsforløb ikke i sig selv er ansvarspådragende. Afgørende er, at sagen ikke har ligget stille. Dommen viser endvidere, at når længden af forløbet skyldes kommunens faglige skøn over nødvendige afklaringstiltag, forudsætter et ansvar, at der er grundlag for at tilsidesætte dette skøn.

I den tredje sag var det blandt andet afgørende, at borgeren i perioder havde forholdt sig passiv – og dermed understregning af borgerens egen pligt til at medvirke til afklaring.

Kammeradvokaten har udlagt regler i Kommunalbladet

Kommunalbladet har tidligere beskrevet regler omkring erstatningspligt for kommuner samt en række anbefalinger til sagsbehandlere, hvordan de undgår sagsanlæg.

Læs artikel og interview med Kammeradvokaten her (Kommunalbladet nr. 9 2017)