Deltagerne ved HK Kommunals arbejdsmiljøkonference tog livligt del i debatten om pseudoarbejde og Folketingets medansvar

Deltagerne ved HK Kommunals arbejdsmiljøkonference

 

”Kun 13 procent af lønmodtagerne globalt set er engagerede i deres arbejde”.

”Stress handler ikke bare om travlhed, men om tab af kontrol samt meningsløshed”.

”Måske er problemet ikke mængden af arbejde, men kvaliteten af arbejdet”.

 

HK Kommunal-tillidsvalgte fik en gevaldig øjenåbner, da antropolog og forfatter Dennis Nørmark fortalte om pseudoarbejde og viste en række sigende slides.

 

Dennis Nørmark holdt oplæg om pseudoarbejde på arbejdsmiljøkonferencen for tillidsvalgte, TR’ere og AMR’ere, på Comwell Hvide Hus den 28. november. Flere end 100 tillidsvalgte deltog.

 

Katharina Hauge Antonsen, formand, byder velkommen til deltagerne i HK Kommunals nordjyske konference for tillidsvalgte

Katharina Hauge Antonsen, formand, byder velkommen til deltagerne i HK Kommunals nordjyske konference for tillidsvalgte

 

Dennis Nørmark var kommet for at tale om PSEUDOARBEJDE - et begreb, som Nørmark og hans medforfatter Anders Fogh Jensen hæfter på alt det, de betragter som overflødigt, meningsløst og nyttesløst arbejde. Pseudoarbejde er samtidig titlen på deres debatbog fra 2018, om ”hvordan vi fik travlt med at lave ingenting.”

 

Nørmark viste nogle af forfatterparrets indsamlede eksempler på pseudoarbejde – og der var mange. I form af projekter, kontrol, evaluering osv.

 

Ingen vil savne pseudoarbejdet, hvis det forsvinder

 

At dømme efter reaktionerne fra de tillidsvalgte, så ramte Nørmark spot on på flere punkter – der blev lyttet intenst og nikket ved de lange borde i Comwells flotte mødesal.

 

Når det handler om arbejdsmiljø og meningsfyldt arbejde, så havde Dennis Nørmark flere vigtige pointer:

 

”Arbejde efterlader sig et varigt, brugbart aftryk på verden. Det gør pseudoarbejde ikke. Ingen vil savne det, hvis det forsvinder. Det er arbejde, man typisk har svært ved at forklare for andre; det er arbejde, som aldrig når i mål. Masser af unyttige projekter. Det dræber arbejdsglæden”, lød det kritisk fra Dennis Nørmark, mens publikum skiftevis grinede og gispede.

 

Dennis Nørmark foran et af sine mange slides

Dennis Nørmark foran en af sine mange slides

Pseudoarbejde er tabu, hævdede oplægsholderen. Ikke desto mindre skal vi kræve at arbejde med rigtigt arbejde, kom rådet fra ham. ”Gå på barrikaderne og bekæmp pseudoarbejdet”, opfordrede han.

 

Det vandt genklang og en blandt tilhørerne opfordrede HK til at gå forrest i den kamp, da det i vid udstrækning er HK’ere, pseudoarbejdet ”går ud over”.

 

Hvad er godt arbejdsmiljø? Før var det ret til øl om formiddagen

 

Efter frokostpausen var der således varmet godt op til folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), som holdt oplæg om arbejdsmiljø.

 

Han startede med at slå fast, at ledelsen har det overordnede ansvar for det psykiske arbejdsmiljø – netop det aspekt, som de fleste kommunalt og amtsligt ansatte HK’ere har fokus på.

 

”I gamle dage, da jeg arbejdede som smed – dvs. for omkring 30 år siden – var godt arbejdsmiljø retten til at drikke en øl om formiddagen, og at spise wienerbrød med en halv liter sødmælk til, ” sagde Laustsen til salens store fornøjelse.

 

Men det har ændret sig meget siden dengang. Kravene til arbejdsmiljøet skal huskes overalt, ikke mindst i overenskomsterne med arbejdsgiverne: ”Put så meget som muligt i overenskomsterne – det viser, hvorfor det er vigtigt at være medlem af en rigtig fagforening”, lød det fra Bjarne Laustsen.

 

Der er også en ændring af arbejdsmiljøloven på vej gennem Folketinget netop nu i december 2019, fortalte Bjarne Laustsen. Med lovforslaget skærpes bødeniveauerne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

 

Der var mange spørgsmål til Bjarne Laustsen, blandt andet om Ankestyrelsen, der anbefaler afslag til medlemmer i arbejdsskadesager på grund af depression og stress. Det frustrerer tillidsvalgte, der får svært ved at hjælpe medlemmerne. Flere savnede mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og hvorfor stress opstår.

 

Lægesekretær Lone i debat med folketingsmand Bjarne

 

Lone Clausen, lægesekretær på Aalborg Universitetshospital, gik stærkest i clinch med Bjarne Laustsen.

”Politikerne skal tage ansvar. Nu har Danske Regioner fået at vide, at der skal spares på administrativt arbejde. ” Men det er alt for bredt, for det rammer også HK-job som for eksempel lægesekretærer, mente Lone Clausen, som er FTR-suppleant for lægesekretærerne på hospitalet.

 

Lone Clausen (i rød bluse) debatterede heftigt med folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S)

Lone Clausen (i rød bluse) debatterede heftigt med folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S)

”I har et kæmpe ansvar for, hvad I sender ud, og hvad der sendes nedad i systemet”, mente Lone Clausen.

 

Bjarne Laustsen forsvarede sig med, at S-regeringen skal ind og rydde op efter Løkke-tiden. Og at politikerne skal kradse nogle flere penge ind gennem SKAT, så der er flere at dele ud og besparelser bliver overflødige.

 

Men Lone Clausen fastholdt, med inspiration fra Dennis Nørmarks oplæg tidligere på dagen: ”I skal kigge på pseudoarbejdet og melde ud, at det er det, der skal spares på. Det er jo ikke ledelsens stillinger, der i dag bliver nedlagt.”

 

Invitation til besøg i Folketinget

 

Bjarne Laustsen afviste, at han som folketingsmedlem kunne gå ind og blande sig i det kommunale selvstyre, og hvordan kommuner og regioner skal udmønte eventuelle besparelser. ”Jeg ved ikke, hvad regionerne bar ind til forhandlingsbordet”, sagde han.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S)

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S)

Hertil sagde Lone Clausen: ”Du kryber udenom. Jeg håber, du tager med tilbage, at regionerne ikke bare skal have besked på at spare på administrationen.”

 

En invitation fra Bjarne Laustsen om at komme over på Christiansborg og få en snak om, hvordan det hele foregår, bliver formentlig efterkommet af lægesekretæren i det nye år. I hvert fald sås hun i samtale med folketingsmanden, efter at den livlige debat var afsluttet.