Selvom det i forvejen er forbudt at ryge på matriklerne, og man i forvejen skal gå helt uden for området, hvis der er brug for en rygepause – så er det fra nytår helt forbudt for de ansatte i Region Nordjylland at ryge, mens de er på arbejde.

Ønsket om røgfri arbejdstid kommer ifølge Nordjyske fra medarbejdere i regionens hovedsamarbejdsudvalg. Reglerne kommer ikke til at gælde for de folkevalgte politikere i regionsrådet og heller ikke for sygehuspatienter.

Patienter har stadig mulighed for at ryge i særlige rygeområder, mens politikerne allerede nu skal overholde forbuddet om, at man ikke må ryge på regionens matrikel.

Alle regioner skal have rygeforbud

Blandt de andre regioner har Sjælland lignende rygeregler, og Hovedstaden indfører fra årsskiftet. Danske Regioner ønsker et totalforbud mod rygning i arbejdstiden fra 2020. I givet fald vil næsten 140.000 regionalt ansatte blive omfattet.

Rygeforbuddet i Region Nordjylland blev besluttet med en enkelt stemme imod i regionsrådet. Det var V-medlem Martin Bech som på Twitter kommenterer, at 'nu kan vi så begynde at kigge på medarbejdernes mad-, telefon- og søvnvaner'.

Artiklen er opdateret 03. december 2019