FTR Karen Lynn Jacobsen, Bornholms RegionskommuneNår man som tillidsrepræsentant hele tiden taler til sine kolleger om nødvendigheden af at efteruddanne sig, er det vigtigt selv at vise vejen. Og det er da også en af forklaringerne på, at fællestillidsrepræsentant, FTR, Karen Lynn Jacobsen fra Bornholms Regionskommune næste sommer tager hul på en masteruddannelse.

- Det er ikke godt nok, hvis vi bare har travlt med at opfordre kollegerne til at komme af sted og ikke selv gør noget. Så da efter- og videreuddannelse til HKerne altid har været en af mine kæpheste, var der bare endnu en god grund til også selv at komme af sted, siger hun.

I forvejen har Karen Lynn Jacobsen to diplomuddannelser i henholdsvis offentlig administration og ledelse, hvor hun blev færdig med den sidste for et år siden. Hun syntes ikke, at der skulle gå for lang tid, inden hun læste videre. Så i efteråret søgte hun optagelse på masteruddannelsen – og har netop fået besked om, at hun er med på holdet.

At blive bedre klædt på til jobbet

Den master, hun har valgt, er med overskriften Projekt og Forandringsledelse og hører hjemme på Roskilde Universitet, RUC, hvor man har både ekspertise og erfaringer med projektorganisering og tværfaglighed.

– Jeg valgte denne master, fordi jeg gerne ville læse noget, der er relevant i forhold til mit daglige arbejde. Jeg arbejder blandt andet med projekter og er også næstformand i vores HovedMED, hvor vi nærmest konstant skal forholde os til forandringer og organisationsændringer på arbejdspladsen. Selv om jeg ikke har et ledelsesjob, er man som FTR en form for leder. Og med denne master vil jeg blive bedre klædt på til jobbet, siger hun.

Noget andet er, at Karen Lynn Jacobsen også ser uddannelse som et led i sin egen personlige udvikling.

– Jeg er 51 år og vil gerne holde mig attraktiv på arbejdsmarkedet. Ikke fordi jeg er usikker på mit eget job, men det kunne jo være, der opstod andre spændende jobmuligheder. Desuden tror jeg, at vores dagligdag på arbejdspladserne og arbejdsmarkedet generelt bliver stadig mere præget af projektarbejde. Og der håber jeg at kunne styrke min profil som ressourceperson, siger hun.

En fleksibel tilrettelagt uddannelse

Masteruddannelsen på RUC er beregnet til at vare to år på deltid. Dog forventer Karen Lynn at være tre-fire år om det, for ikke at spænde buen for hårdt. Rent praktisk skal hun rejse til Roskilde ca. fire weekender pr. modul, hvor der i de mellemliggende perioder er en masse selvstudier og skriftlige opgaver.

Og hvad er hun så mest spændt på? Det er hun på det faktum, at uddannelsen er baseret på gruppearbejde.

– Det er jeg bestemt ikke vant til. Så det bliver nok det sværeste. Men så lærer jeg også det, siger hun med et smil.

Til uddannelsen har hun søgt penge i Kompetencefonden, lige som hun har spurgt sin arbejdsplads om lidt tid. Begge dele er dog endnu uafklaret.

FaktA om uddannelsen

Hvad får du ud af at læse en Master i Projekt- og forandringsledelse?

  • At kunne lede og styre projekter, og have en omfattende værktøjskasse hertil, som kan anvendes kritisk reflekteret og situationsafhængigt
  • At tage projektlederens lederrolle på sig, og opnå generelle og situationsspecifik teori og metoder.
  • At tage ansvar for procesforbedring med en stor og teoretisk forankret værktøjskasse.
  • At arbejde videnskabeligt og metodisk

Uddannelsen består af 4 moduler:

  • Projektledelse fra idé til resultat
  • Ledelse af projekters organiserings- og arbejdsprocesser
  • Procesforbedring
  • Projekter i kontekst; ledelse og kommunikation