Lægesekretærer, læger, sygeplejersker og andre ansatte på hospitalerne skal overalt have mulighed for at droppe efternavnet på navneskiltene. Sådan lyder det ifølge A4 Arbejdsliv fra Dansk Sygeplejeråd.

Formålet er ifølge sygeplejerskerne at skærme de ansatte mod chikane fra vrede patienter og pårørende. Flere lokale hospitalsledelser har af sikkerhedsgrunde allerede godkendt, at sundhedspersonalet fjerner efternavnet fra navneskiltet.

Dansk Sygeplejeråd, DSR, mener imidlertid ikke, at de lokale ledelser skal afgøre, om personalet må nøjes med kun at optræde med fornavn. Fælles regler overalt i sundhedsvæsenet, lyder det fra DSR.

Balance mellem åbenhed og sikkerhed

Problematikken med trusler mod sundhedspersonale og ønsket om større anonymitet er ikke ny. Målet er ifølge formanden for Danske Lægesekretærer, Nathali Degn, at finde den rigtige balance mellem åbenhed og sikkerhed for personalet.

- Vi lægesekretærer har også været udsat for særdeles ubehagelige episoder. Det gælder først og fremmest i akutmodtagelsen og i psykiatrien med meget udadreagerende patienter. Muligheden for at droppe efternavnet på vores navneskilte bør kun omfatte disse afdelinger, siger Nathali Degn.

Sygeplejerskerne skyder ifølge formanden for lægesekretærerne over målet, når de vil have regler for navneskilte i hele sundhedsvæsenet.

- Vi skal jo også tage hensyn til alle de patienter og pårørende, der har et berettiget krav på at vide, hvem de er i kontakt med. Vores fulde navn skaber også en form for tryghed, lyder det fra lægesekretærernes formand.

Regioner afviser fælles navneregler

Også formanden for Yngre Læger har tidligere argumenteret for, at det er problematisk at droppe alle efternavne på navneskilte, hvis ellers man vil have et tillidsfuldt forhold til borgerne.

Hos Danske Regioner mener Anders Kühnau (S), formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn ikke, at muligheden for en delvis anonymisering af sundhedspersonalet skal udbredes til alle regionale arbejdspladser.

- Hvis det ligger inden for lovgivningens rammer, har jeg intet problem med, at man fjerner en medarbejders efternavn fra navneskiltet, hvis der er en særlig begrundelse for det, og det giver mening at skjule det, siger han. Men som udgangspunkt mener jeg, at det er fint, at der er åbenhed, og at vores patienter kan se, hvem der behandler dem, siger Anders Kühnau til A4 Arbejdsliv.

Artiklen er opdateret 11. december 2019