Rigspolitiet ophævede 11. december kontrakten om tolkeydelser med firmaet Easy Translate.

Det skete en samlet vurdering af Easy Translates misligeholdelse af kontrakten, bl.a. efter at politiets tilsyn med firmaet har vist, at der er sket alvorlige brud på databeskyttelsesreglerne.

Kontrakten ophæves med øjeblikkelig virkning, oplyste Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Vi er blevet rådgivet af Kammeradvokaten til at hæve aftalen med Easy Translate straks, fordi der er sket grove overtrædelser af reglerne om databeskyttelse. Det drejer sig blandt andet om, at der er blevet anvendt databehandlere, som vi ikke kendte til i Rigspolitiet. En sådan situation er selvfølgelig helt uacceptabel, og der er ingen anden udvej end at ophæve samarbejdet med vores leverandør, siger koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller.

Christian Grønnemark og René Knudsen, HK HovedstadenHK Hovedstadens fællesformand Christian Grønnemark (tv.) og formand for HK Service Hovedstaden René Knudsen (th.) glæder sig over, at kontrakten med Easy Translate er droppet.

Tilfredshed i HK 
Den kontante beslutning vækker anerkendende nik og glæde i HK Service Hovedstaden, som har forsøgt at sikre ordentlige forhold for tolkene, siden Easy Translate vandt tolkeudbuddet for statslige myndigheder til over 500 millioner kroner.

- Det glæder os rigtig meget, at Easy Translate mister kontrakten under de nuværende vilkår. Ophævelsen af kontrakten peger i den rigtige retning, og det vil få stor, positiv betydning i tolkebranchen i fremtiden, vurderer formand for HK Service Hovedstaden René Knudsen.

- Men det kræver naturligvis, at myndighederne hurtigt henvender sig, og at vi i fællesskab får aftalt spillereglerne, understreger René Knudsen.

Opfordrer til ordnede forhold
HK Hovedstadens fællesformand Christian Grønnemark opfordrer myndighederne, herunder Rigspolitiet, til aktivt og hurtigt at medvirke til at få løst de akutte problemer, som domstole og andre står i, efter at Easy Translate nu er historie i den offentlige sektor.

For der er brug for at sikre ordnede forhold ikke bare i tolkebranchen, men i mange af de andre netværks- og platformsbaserede virksomheder.

- Platformsvirksomhederne er i gang med at omkalfatre det danske arbejdsmarked til en helt ny virkelighed. Derfor er der behov for give beskæftigelsesindsatsen et serviceeftersyn. Det kan kun gå for langsomt, siger Christian Grønnemark.

- Vi i HK bidrager gerne med input om deleøkonomiske platforme for at medvirke til, at arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med de øvrige interessenter kan få styr på platformsøkonomien, tilføjer han.

Christian Grønnemark og René Knudsen, HK Hovedstaden
- Vi er klar til at forhandle tolkeaftaler på plads hurtigst muligt, siger formand for HK Service Hovedstaden René Knudsen (tv.) til fællesformand Christian Grønnemark.

Tidlig julegave til tolkene
Mange af de tolke, som er organiseret i HK Hovedstaden, var onsdag aften samlet til møde i fagforeningen på Islands Brygge. På mødet vakte det berettiget opmærksomhed, da nyheden om sortlistningen af Easy Translate røg i medierne først på aftenen.

Og ganske kort tid efter tikkede forespørgslerne fra retsvæsen og politi ind på mobiltelefonerne hos de tolke, som sad til møde i HK Hovedstaden. "Hjælp ," lød det.

Det gennemgående træk i beskederne var et nødråb om hurtig hjælp fra tolkene til myndighederne.

- Myndighedernes akutte behov understreger behovet for hurtige aftaler. Vi er klar, konstaterer René Knudsen fra HK Service Hovedstaden.

Læs pressemeddelelsen fra Rigspolitiet, hvor kontrakten med Easy Translate bliver stoppet.