Borgernes retssikkerhed på især det sociale område skal forbedres. Derfor opretter Ankestyrelsen en særlig enhed, der skal have fokus på sager om områder, hvor borgernes retssikkerhed ikke er i orden.

Det var et af social- og indenrigsminister Astrid Krags (S) budskaber, da hun holdt oplæg om netop retssikkerhed på en konference i Nyborg. Seneste eksempel er den, hvor cirka hver femte kommune bruger konsulenthuse til at gennemgå kommunens sager på udsatte borgere med det klare formål at finde besparelser.

I langt de fleste tilfælde er kontrakten udformet sådan, at kommunens betaling til rådgiverne er afhængig af, hvor stor en besparelse der opnås.

- Det er stærkt bekymrende at se så aggressiv en metode, hvor konsulenter resultat lønnes efter om de kan finde besparelser hos sårbare grupper, tordnede ministeren fra talerstolen.

Rapport færdig 2022

Enheden skal blandt andet undersøge og analysere nogle af de forhold, som betyder mest for borgernes retssikkerhed. Det kan handle om sagsbehandlingstider, overholdelse af forvaltningsretlige regler og kommunernes praksis på udvalgte områder.

De forskellige analyser og afrapporteringer samles i 2022 i en afsluttende rapport om retssikkerheden på det sociale område.