Hotel Nyborg Strand bliver i tre dage fra 26. januar 2020 indtaget af 389 delegerede og i alt 157 gæster, observatører, tilhørere og medarbejdere, når HK Kommunal afvikler kongres. Forrige kongres var i Kolding i 2016, så det er indsatsen i de seneste fire år og målprogrammet for de næste fire år, der er til debat på kongressen.

De delegerede fordeler sig på denne måde:

HK Hovedstaden 120 
 HK Sjælland 51 
 HK Midt 40 
 HK Sydjylland 49 
 HK Midtvest 29 
 HK Østjylland 47 
 HK Nordjylland 38 
 Sektorbestyrelsen 15 

Et nyt site indeholder program, praktiske oplysninger, skriftlig beretning, almindelige forslag, lovforslag og forslag til målprogram for de kommende fire år. Selv om du måske ikke er delegeret, kan du have glæde af at læse de dele af indholdet, der viser status og mål i indsatsen for gode vilkår for medlemmerne.

Se kongressitet her.

På kongressen skal der vælges nyt formandskab i HK Kommunal. Indtil videre har tre kandidater meldt deres kandidatur. Se præsentationen af dem her.