Bodil Otto

Kære tillidsrepræsentant.

Jul og nytår nærmer sig, og jeg vil gerne benytte anledningen til at sende dig en stor tak for året, der er gået. Som TR er du ”HK på arbejdspladsen”, og her i ”centralen” i København er vi fuldt bevidste om, at HK Kommunals gennemslagskraft i meget stor udstrækning er afhængig af din indsats.

Du er omdrejningspunktet for den i hele verden så berømmede danske model på arbejdsmarkedet. Tillidsvalgte har da også i Danmark haft en udvidet beskyttelse mod afskedigelse siden 1902. Desværre er der kommunale arbejdsgivere, der åbenbart har glemt det her i 2019, hvor vi har haft sager om fyringer og forringede vilkår for tillidsvalgte i Mariager, København og Gribskov.

Du skal vide, at vi i HK Kommunal sætter alle sejl, når en TR er truet. Man skal på ingen måde kunne få den opfattelse, at man er mere udsat, fordi man er blevet valgt til at tale kollegernes sag. Det er da også lykkedes at afværge alle trusler.

Her i Weidekampsgade bestræber vi os på at udvikle værktøjer, som du kan have gavn af i dit arbejde. Den tidligere TV-portal er nu blevet til en TR-portal og en AMR-portal. Det er mit håb, at du finder den nye TR-portal mere overskuelig og de forskellige værktøjer nyttige. Ud over at det kan tage lidt tid at få registreret nye medlemmer, hører jeg ikke længere om problemer med de medlemslister, man som TR kan finde i portalen. Jeg håber, at det er et godt tegn.

Siden februar har vi udsendt et nyt TR-nyhedsbrev cirka en gang om måneden. Det samler en masse kanaler og gør informationsmængden mere vedkommende og overskuelig, fordi man nu i vid udstrækning kun modtager nyheder, der er relevante for det område, man er TR for.

Nyhedsbrevet havde desværre premiere, mens ét nyhedsbrevssystem i HK var under udfasning, og et nyt var på vej. Det gav nogle tekniske problemer, men sådan er det nogle gange med teknik. Fra årsskiftet skulle det gerne fungere upåklageligt. 

I 2020 kommer der til at ske flere spændende ting. Blandt de større er HK Kommunals kongres og forberedelserne af en ny overenskomst i 2021.

På kongressen sidst i januar skal vi både se tilbage på de forløbne fire år og fastlægge målene for den næste kongresperiode. Målprogrammet står centralt i hele organisationens indsats, og det er spændende, om de delegerede godkender vores arbejde og har nogle gode bud på, hvad HK Kommunal skal prioritere i den kommende tid. 

Jeg glæder mig til at se mange af jer på kongressen, der – som du måske ved – bliver min sidste efter 12 år som formand for HK Kommunal.

Og så skal der for alvor sættes gang i forberedelsen af en ny overenskomst fra 1. april 2021. Den kommer i den grad til at inddrage dig som TR, når der skal indsamles forslag fra medlemmerne i en stor kampagne efter sommerferien.

Det er mit håb, at medlemmer og tillidsvalgte i fællesskab kan genskabe noget af den gejst, som vi oplevede ved OK18. Selv om især afslutningen var en strabadserende og dramatisk periode, er de mange OK-aktiviteter i 2017-2018, det enestående sammenhold og opbakningen fra danskerne til de offentligt ansatte noget af det, jeg vil mindes med stor glæde fra min tid som formand.

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Bodil