Peter Hummelgaard. Foto: Henrik Rasmussen

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var en af talerne ved AMR-stormødet i Odense. Foto: Henrik Rasmussen/FH

Folk finder i stilhed deres pladser og begynder så småt at få øje på kendte ansigter i mængden. Men man kan i begyndelsen af AMR-stormødet i kongrescentret i Odense 12. december ikke høre, at det med 1.700 deltagere er den største flok arbejdsmiljørepræsentanter, som nogensinde har været samlet i Danmark. 

Den indledende ’Sang til modet’ lyder spag og tøvende, og de mange potentielle sangere formår ikke at få det rette schwung i Mikael Wiehes ellers stærke tekst. Men de første indlæg på scenen fra repræsentanter fra arbejdspladserne rammer hovedet på sømmet:

- Det er først og fremmest følelsen af at stå alene, der skal gøres op med. Det giver tyngde, når vi er flere, der samlet kommer med ønsker og krav til forbedringer. Det er, når vi er fælles om at nå målet, at vi når de bedste resultater! For ingen kan alt, men alle kan noget, siger pædagog Jimmi Lind, der også er arbejdsmiljørepræsentant.

Hele 2019 har været en lang kampagne for at sætte AMR og arbejdsmiljø på lystavlen på de danske arbejdspladser. Og det har været et ”forrygende år med fokus på arbejdsmiljøet”, siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, Morten Skov Christiansen, som betoner, at de kommende år skal vise det danske samfunds evne til at løfte de mange individuelle problemer til kollektive løsninger.

Find glæden i arbejdet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er helt på linje med ønsket om mere fokus på arbejdsmiljø i sin tale på stormødet.

- Alle i Danmark skal kunne møde sikkert og trygt op på arbejde hver dag. Det er I med til at sørge for som AMR. Vi har som politikere pligt til at reagere for at skabe gode forhold på jobbet. Og det er en god investering at have et sundt arbejdsmiljø, siger Peter Hummelgaard, som glæder sig over, at der i de kommende år er sikret politisk lys på arbejdsmiljøet.

Beskæftigelsesministeren er godt tilfreds med, at der i løbet af året er indgået ”gode aftaler” for arbejdsmiljøet, hvor fx en ny arbejdsmiljøaftale og flere penge til Arbejdstilsynet skal styrke indsatsen for bedre arbejdsmiljø.

Læs også: På AMR-stormøde: Jeg brænder for arbejdsmiljøet

Psykolog Malene Friis Andersen, som gennem de seneste 15 år har leveret forskning omkring udfordringerne i arbejdsmiljøet, giver i sit foredrag konkrete råd til AMR’er, så stress kan forebygges. Men ét er de konkrete råd i forskellige faser af udbrændthed – noget andet er at ændre vores tilgang til måden at arbejde på, så stress bare ikke opstår.

- Arbejdspladsen og de ansatte skal samarbejde, så driften tænkes sammen med hensynet til det psykiske arbejdsmiljø. På den måde kan vi på forhånd slå fast, hvor der er risici omkring mistrivsel – og se nærmere på de positive virkninger. Sådan et samarbejde og medansvar får os til at føle større glæde og mening ved arbejdet, siger Malene Friis Andersen.

Psykologen har i sin forskning fundet frem til, at der er flere truende udviklinger i arbejdslivet at tage hensyn til:

- Det er vigtigt at dokumentere og skride ind over for trusler og mobning. Men det er vigtigere at sørge for ordentlig feedback og tone på arbejdet. Endnu vigtigere er det at tage et opgør med manglende planlægning, teknologiens betydning og de uklare roller, der skaber afmagt, frustration og stress. Men det måske allervigtigste er kampen mod meningsløs dokumentation, registrering og uvedkommende opgaver i driften. Der kan AMR gøre en forskel i samarbejde med TR og ledelsen, siger Malene Friis Andersen.

”Dan netværk og brug dem”

Med netop de pointer i bagagen går de mange AMR’er i gang med workshops, hvor de forsøger at finde frem til, hvordan indflydelse på arbejdsmiljøet bedst opnås.

- Udfordringen har ikke været at få ledelsen i tale. Men det har været at få lederne til at se arbejdsmiljø som noget, der vedkommer dem, lyder det ved et af bordene.

Der er stor udveksling af erfaring mellem arbejdspladserne ved bordene. Og genkendelse af nogle tilbagevendende udfordringer.

- Hos os kommer hensynet til konstant opgaveløsning først. Ingen tænker på, at det giver en bedre arbejdsgang og mere glæde i jobbet, hvis vi kan trække vejret sammen engang imellem, siger en AMR ved et andet bord.

Det virker som om, at den indledende opfordring fra pædagogen Jimmi Lind ender med at bundfælde sig:

- Dan netværk og brug dem. I lokale netværk, gennem MED-systemet, uddannelse, sociale medier, og hvor der ellers er mulighed for det. Det skaber sammenhold, bedre løsninger og større engagement. Meningen skal hentes i fællesskabet. Sammen er vi stærkest!, siger Jimmi Lind.

Da de mange deltagere i AMR-stormødet bryder op, er der en hel del mere livlig snak, flere hjertelige håndtryk og noget flere smil end fra morgenstunden. Og de bliver sendt afsted hjem med stor anerkendelse fra formand for FH, Lizette Risgaard:

- Et godt arbejdsmiljø bliver mere og mere vigtigt. Færre går ned med stress, hvis det psykiske arbejdsmiljø opprioriteres. Så derfor værdsætter vi jer AMR’er, der tager kampen for det gode arbejdsliv. Tusind tak for jeres store indsats til gavn for medarbejdere, arbejdspladser og for hele Danmark!