bestyrelsen

HK Stats bestyrelse inviterer alle medlemmer til debat om fremtidens fagforening såvel på workshops i de lokale afdelinger som på Facebook.

’Vi vil lytte til medlemmerne og diskutere tidens udfordringer med alle, der vil være med,’ siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat. Sammen med næstformand Peter Raben gør hun klar til at lægge ører til de statsansatte HK’eres bud på, hvordan fagforeningen gør det endnu bedre fremover. Også din lokale formand og næstformand vil være nysgerrige deltagere på workshoppen i din HK-afdeling.

Hvad er et godt arbejdsliv for dig? Hvad er de største udfordringer ved at være ansat i staten? Hvordan kan din fagforening gøre dit arbejdsliv endnu bedre?

Sådan lyder 3 af de mange spørgsmål, som HK Stats bestyrelse inviterer medlemmer over hele landet på workshop for at diskutere. I debatoplægget Hvordan bliver din fagforening endnu bedre? kan du læse mange flere spørgsmål. Debatmøderne bliver afholdt i januar og februar.

Meld dig til workshoppen i din afdeling her:

Hovedstaden
13. januar 2020 kl. 17-19 i HK Hovedstaden - København, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. 
Tilmeld dig her (Linket er udløbet pr 18/3 2021)

 

Østjylland
20. februar 2020 kl. 16-18 i HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand. 
Tilmeld dig her (Linket er udløbet pr 18/3 2021)
Sydjylland
28. januar 2020 kl. 17-19 i HK Sydjylland Kolding, Jupitervej 1, 6000 Kolding.
Tilmeld dig her (Linket er udløbet pr 18/3 2021)
MidtVest
23. januar kl. 17.30-19.30 i HK MidtVest - Herning, Vestergade 43, 7400 Herning.
Tilmeld dig her (Linket er udløbet pr 18/3 2021)

 

Midt
14. januar 2020 kl. 16.30-18.30 i Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense.
Tilmeld dig her (Linket er udløbet pr 18/3 2021)
Nordjylland
25. februar 2020 kl. 16.30-18.30 i HK Nordjylland - Aalborg, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV.   
Tilmeld dig her (Linket er udløbet pr 18/3 2021)
Sjælland
15. januar 2020 kl. 17-19 i HK Sjælland - Roskilde, Hersegade 13, 4000 Roskilde.
Tilmeld dig her (Linket er udløbet pr 18/3 2021)

 

Fællesskab og gode jobs

- Vi glæder os til at tage medlemmernes ideer og synspunkter med hjem. Vi vil være sammen om det gode arbejdsliv og fremtidens fagforening, siger Rita Bundgaard.

Et kort debatoplæg med 5 temaer skal inspirere dig og dine kolleger til at forholde jer til både jeres eget arbejdsliv og til, hvilken retning jeres fagforening skal arbejde i de kommende år. Oplægget handler om blandt andet fællesskab, gode HK-jobs på fremtidens arbejdsmarked og om, hvordan HK Stat tilpasser sig udviklingen og indretter sig efter medlemmernes forandrede arbejds-, uddannelses- og livssituationer.

Den voksende akademisering af mange statslige arbejdspladser, digitalisering og de mange strukturforandringer i staten bliver sat til debat i oplægget. Også HK Stats måde at organisere sig og det faglige arbejde på bliver der lagt op til at diskutere.

For alle – ikke kun for de fagligt aktive

Men hvorfor bruge tid og penge på en større proces med møder landet over, når der i forvejen bliver holdt generalforsamlinger i de lokale afdelinger, hvor man kan udvikle og vedtage forslag til sektorkongressen i juni?

- En stærk fokuseret dialog - som der er plads til på disse møder - giver ALLE medlemmer mulighed for at bidrage. Mange medlemmer bidrager allerede, men måske overser og overhører vi værdifuld indsigt og viden fra alle dem, der ikke er fagligt aktive. Vi, der er valgt lokalt og centralt, har brug for, at alle medlemmer er med til at bestemme, hvordan vi bedst arbejder inden for medlemsdemokratiets rammer, siger Rita Bundgaard.

Sideløbende med workshoppen i din og de øvrige HK-afdelinger inviterer HK Stat alle medlemmer på digital dialog om fremtidens fagforening på Facebook. Alle input fra såvel sociale medier som fra workshops kommer til at indgå i arbejdet med at udvikle nye pejlemærker for sektorens arbejde.