greenland

De sikkerhedspolitiske spændinger i Arktis er én af de trusselsfaktorer, der påvirker Danmark. En anden er cypertruslen, der ikke er længere væk end dit eget skrivebord. Foto: Mostphoto. 

Cyperkriminalitet er blot en af de trusler, der kommer tættere på os alle og ikke mindst på ansatte i offentlige institutioner. Det viser Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering for 2019.

Rapporten tegner et trusselsbillede, der er sværere for Danmark at navigere i. Trusselsbilledet er ikke kun blevet mere komplekst. Det ændrer sig også hurtigere og er dermed blevet mere uforudsigeligt. 

"Den verdensorden, der har dannet ramme for håndteringen af Danmark og Europas sikkerhedsspørgsmål siden anden verdenskrig, er under pres,” siger Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste i forordet til risikovurderingen.

Risikovurderingen, der blev offentliggjort sidst i november, indledes i år af kapitlet om Arktis, hvor stormagternes interesser har direkte og stigende betydning for Kongeriget Danmark.

Herudover ligger hovedvægten også i år på cybertruslen, Rusland, terrortrusler og i stigende grad Kina.

Meget høj cybertrussel mod Danmark er "et grundvilkår"

Blandt hovedkonklusionerne fra årets risikovurdering lyder det blandt andet:

ARKTIS: De arktiske stater samarbejder fortsat om regionale spørgsmål. Trods et ønske blandt landene om at holde regionen fri for sikkerhedspolitiske uoverensstemmelser er der et stigende militært fokus på Arktis. Der former sig et stormagtsspil mellem Rusland, USA og Kina, som øger spændingsniveauet i regionen.

CYBERSIKKERHED: Den meget høje cybertrussel mod Danmark er et grundvilkår. Særligt kriminelles og statslige aktørers angreb truer danske interesser. Flere typer aktører angriber internettets infrastruktur, hvilket kan påvirke tilliden til, at almindelig it-sikkerhed beskytter danske organisationer tilstrækkeligt. Cyberspionage kan både påvirke dansk sikkerhed og dansk konkurrencedygtighed. Cyberkriminalitet kan i værste fald betyde, at virksomheder og myndigheder ikke kan levere samfundsvigtige ydelser.

RUSLAND: Rusland udfordrer USA’s dominerende position i international politik, men vil samtidig være nødt til at opretholde dialogen med USA. (…) Det er dog usandsynligt, at Rusland med overlæg vil tage initiativer, der medfører høj risiko for en militær konflikt.

KINA: Kina øger fortsat sin internationale indflydelse. (...) Kinesiske økonomiske aftaler og investeringer i udlandet afspejler en sammenblanding af økonomiske, diplomatiske og strategiske interesser.

TERROR: Der er fortsat en alvorlig terrortrussel fra militante islamister mod Vesten, men trusselsbilledet er ændret. Det skyldes især en massiv militær og efterretningsmæssig kontraterrorindsats mod ISIL og al-Qaida.

Mellemøsten og Nordafrika vil i mange år frem være en arena for regionale og internationale magtkampe. Regionen vil udgøre en sikkerhedspolitisk udfordring for EU i form af ustabilitet, terror og flygtninge. USA vil reducere sit engagement i regionen, og Europa vil som nærmeste nabo i højere grad stå alene med udfordringerne.

Test og målrettet viden om cybersikkerhed til offentligt ansatte

 På sikkerdigital.dk har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samlet vigtig viden om informationssikkerhed.
På siden kan du finde råd og vejledning både som myndighed og borger.
Der er også lavet en temaside og særlige kursusforløb med awareness-materiale, der skal hjælpe offentlige ansatte til at tænke informationssikkerhed ind i deres daglige arbejde.
Du kan desuden finde mere viden og teste din viden om digital sikkerhed målrettet administrativt personale.