Mand med headset

Regeringen har netop nedsat en Ydelseskommission med forskningsdirektør i Vive, Torben Tranæs, som formand. Kommissionen får 12 måneder til at komme med anbefalinger til, hvordan kontanthjælpsydelserne kan skrues sammen på en ny måde.

Formålet er ifølge kommissoriet blandt andet at bekæmpe børnefattigdom og at sikre, at der er en gevinst ved at arbejde. Af kommissoriet fremgår det også, at anbefalingerne samlet set skal være udgiftsneutrale, og at de ikke må svække beskæftigelsen.

Indsats mod børnefattigdom

I HK Kommunal hilser næstformand, Mads Samsing, Ydelseskommissionen velkommen. Han appellerer til, kommissionen vil finde frem til anbefalinger, der omsat i lovgivning vil sikre alle borgere et reelt forsørgelsesgrundlag.

- Vores sagsbehandlere på landets jobcentre oplever, at elendig privatøkonomi er en stor barriere for mange borgere. Titusindvis af børn vokser op i fattigdom ikke mindst som følge af det kontanthjælpsloft og den 225 timers-regel, der blev indført med den tidligere regering ved roret, siger Mads Samsing.

Derfor er der ifølge HK Kommunals næstformand brug for en genopretning af ydelserne.

- Det handler blandt andet om, at det nye midlertidige tilskud på 250 millioner kroner til fattige familier, som 28.000 børn får glæde af, bliver indregnet som en del af den udgiftsneutrale løsning. For der er brug for en permanent løsning, så ingen børn vokser op i fattigdom i Danmark, fastslår Mads Samsing.

Dagpengeniveau presser kontanthjælp

I kommissoriet slås det fast, at der skal være en økonomisk tilskyndelse til at forsikre sig gennem en A-kasse. Mads Samsing kvitterer for den intention, men peger på, at dagpengene er udhulet gennem en lang årrække og på et problematisk lavt niveau.

- Det presser også niveauet for kontanthjælpen ned. Det bør også indgå i kommissionens overvejelser, når de skal tage højde for det princip, lyder det fra Mads Samsing.

Ingen digitalisering uden faglige skøn

Endeligt er det ifølge næstformanden afgørende, at ydelsessystemet er gennemsigtigt og kan administreres og understøttes digitalt.

- Det bør ikke desto mindre i fremtiden også være muligt at tage hensyn til individuelle forhold. Derfor bør ydelserne ikke alene baseres på objektive kriterier, der tilsidesætter et fagligt skøn, siger Mads Samsing og fortsætter:

- Borgerne oplever, at retfærdighed er, når der tages hensyn til deres individuelle situation. Særligt når det har stor betydning for dem. Og det må man sige, at ydelser til forsørgelse i allerhøjeste grad har. Derfor skal det fortsat administreres af mennesker, men selvfølgelig understøttes digitalt.

Artiklen er opdateret 17. december 2019