Computerarbejde2

Med mere end tre millioner danskere i arbejde er beskæftigelsen lige nu rekordhøj. Samtidig er ledigheden rekordlav. Det gælder blandt andet i Middelfart Kommune. Den fynske kommune har det seneste år ligefrem oplevet den største procentvise vækst i antallet af jobs af alle landets kommuner.

Fremgangen i Middelfart skyldes ifølge borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) et sundt erhvervsklima og ikke mindst et aktivt jobcenter, der skræddersyer forløb til ledige, når bestemte brancher eller virksomheder efterspørger arbejdskraft.

Hurtig og fleksibel sagsbehandling

Derudover skanner jobcentret også hele tiden de ledige for at se, hvor der er muligheder for at skabe jobs.

- Fra kommunal side kan vi hjælpe virksomhederne, når der opstår udfordringer. Det handler for eksempel om at have en fleksibel sagsbehandling, så man kan få svar i en fart, og når der er noget, der ikke kan lade sig gøre, så hjælper man hinanden med at finde en anden løsning, forklarer borgmesteren til Fyens.dk.

Som et eksempel på en succesfuld indsats fra jobcentrets side fremhæver Johannes Lundsfryd Jensen arbejdet med at få flygtningekvinder i arbejde.

- Lige nu har vi arbejdet meget på at få gjort flygtningekvinder jobparate, og vi er en af de kommuner i Danmark, der har størst andel af flygtningekvinder i job og beskæftigelse. Der har vi lavet forløb med et helhedssyn på, hvad der egentlig er vigtigst ved at være en del af det danske samfund, lyder det fra Middelfarts førstemand.

Ikke-vestlige indvandrere bidrager til jobvæksten

Netop flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er en del af forklaringen på, at der overalt i landet meldes om jobfest.

Ikke-vestlige indvandrere har nemlig ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) bidraget til næsten 22 procent af den jobfremgang, der har givet sig udslag i, at beskæftigelsen er vokset med 240.000 personer de seneste seks år.

Til sammenligning står personer med dansk herkomst for 45 procent af jobfremgangen, mens indvandrere fra vestlige lande står for 20,6 procent.

Artiklen er opdateret 18. december 2019