nina og ulla

Nina Ottesen (t.v.) og Ulla Moth-Lund Christensen er begge kandidater til næstformandsposten i HK Stat.

Der bliver kampvalg om posten som næstformand i HK Stat ved sektorkongressen i juni. Foreløbig har to kandidater meldt sig: Nina Sundmand Ottesen, 46 år og arbejdsmiljøkoordinator i Søværnet, og Ulla Moth-Lund Christensen, 51-årig formand for HK Stat Hovedstaden.

Posten bliver ledig, fordi Peter Raben, 62, ikke genopstiller. Han har været næstformand for HK Stat siden 2012 og ulønnet næstformand for HK Stat Hovedstaden fra 2010 – forud for sin både civile og faglige karriere i blandt andet Statens Information og Digitaliseringsstyrelsen. Peter Raben er omfattet af regler for valg til tillidsposter i HK, som betyder, at han ikke kan genopstille, fordi han vil nå aldersgrænsen i den kommende kongresperiode fra 2020 til 2024.

To kandidater med kontorbaggrund

Ulla Moth-Lund Christensen er kontoruddannet hos Udenrigsministeriet og har arbejdet under Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Fra 2005 til 2010 var hun næstformand i HK Stat København. Fra 2010 formand for HK Stat Hovedstaden. I 2018 tabte hun et kampvalg mod Martin Rasmussen om at blive næstformand i HK-forbundet. 4 stemmer afgjorde udfaldet af den duel.

Nina Sundmand Ottesen er kontoruddannet ved Københavns Universitet, Københavns Universitets humanistiske fakultet og har ligeledes arbejdet på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Hun har siden 2015 arbejdet ved Søværnet, hvor hun er fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i Forsvarets Landsklub. Nina Sundmand Ottesen er medlem af bestyrelsen for HK Stat Sjælland.

Formanden klar til 4 år mere

Sektorformand Rita Bundgaard genopstiller som formand til en ny 4-årig periode. Hun blev første gang valgt ind i toppen af HK Stat i 2008 – dengang som næstformand. Fra 2007 var hun konstitueret på posten. Nu 59-årige Rita Bundgaard har været formand for statens HK’ere siden 2012.

Sådan stiller man op

Kandidater kan stille op til posten helt frem til 16. juni 2020. Det er dagen før, at kongressen vælger HK Stats politiske ledelse. Kandidater, der meddeler deres kandidatur senest mandag den 2. marts 2020 klokken 12, vil få mulighed for at præsentere sig for medlemmerne ved møder i de lokale HK-afdelinger i foråret 2020.

Alle medlemmer af HK er valgbare til sektorens øverste poster med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, forbundssektor og HK-afdeling, samt medlemmer der ikke er erhvervsaktive, det vil sige er på efterløn eller pension. Det fremgår af HK Stats forbundssektorlove.

Artiklen er opdateret 15. januar 2020