Arkivfoto: Hung Tien Vu 

Denne artikel gælder for dig, der er ansat på kontor eller lager under funktionæroverenskomsterne mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO II eller kontor- og lageroverenskomsten med Coop. Er du ikke ansat et sted med overenskomst, skal du kigge i din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen på din arbejdsplads, hvad der gælder hos jer. Ring til HK Handel på 7011 4545, hvis du har spørgsmål. 

Arbejder du på kontor eller lager, har du ret til at holde fri med løn enten juleaftensdag eller nytårsaftensdag efter virksomhedens valg. Du kan aftale med din chef, at der kan gives en anden fridag.

Har du aftalt med din chef, at du alligevel skal på arbejde, den dag du ellers har ret til fri, skal du betales som for overarbejde. I 2019 falder juleaftensdag og nytårsdag på tirsdage, og derfor skal du have 50 pct. tillæg for de første tre timer. Herefter stiger tillægget til 100 pct. Falder dagene på en søndag, skal du have overarbejdsbetaling med 100 pct.
Læs mere om reglerne for overarbejde om natten og på søn- og helligdage: Kontor og lager: Se, hvornår du skal have overarbejdstillæg.

Vær i øvrigt også opmærksom på, at der kan ligge lokalaftaler på din arbejdsplads, hvor du kan have fri begge dage. Tjek jeres personalehåndbog, din ansættelseskontrakt eller spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. 

For dig på overenskomst med Coop om arbejdsforhold for kontor, edb og lager: Som ansat under denne overenskomst har du fri både juleaftensdag og nytårsdag.

Er du på funktionsløn?

Arbejder du som funktionslønnet, har du ligeledes ret til en betalt fridag enten juleaftensdag eller nytårsaftensdag, men du har ikke ret til overarbejdsbetaling. Din løn skal tage højde for dit eventuelle overarbejde, og det er vigtigt, du er opmærksom på det. Hvis du arbejder på funktionsløn, så giv din løn et tjek i denne artikel: Det skal du vide om funktionsløn.

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du arbejder under? Log på MitHK eller ring til din lokale afdeling på 7011 4545

Dine rettigheder skal til forhandling

HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.