HK Service Hovedstaden har i dag, 18-12-2019, stævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for overtrædelse af retssikkerhedsloven. Stævningen er en følge af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ageren i forbindelse med sagen om tolkeplatformen Easy Translate, som Rigspolitiet, indtil de afbrød den 11. december efter pres fra blandt andet HK Service Hovedstaden, havde kontrakt med på tolkeopgaver.

HK Service Hovedstaden mener, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen handlede i strid med retssikkerhedslovens § 10 ved i en skrivelse at have undladt at gøre opmærksom på, at modtagerne ikke havde pligt til at besvare skrivelsen fra Konkurrence- og Forbruger-styrelsen.

I skrivelsen fra styrelsen stod blandt andet, ”Du bedes vende tilbage med dine kommentarer til de forhold, som er omtalt ovenfor. Du bedes blandt andet beskrive din virksomheds rolle i forhold til en koordineret indsats om ikke at tolke for og påvirke andre til ikke at tolke for virksomheden Easy Translate. Din virksomheds bemærkninger skal være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i hænde senest den 27. september 2019.

HK Service Hovedstaden mener, at skrivelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var en opfordring til selvinkriminering.