FES

Den her sag handler ikke om alle de dedikerede medarbejdere i forsvaret, som hver dag knokler for vores allesammens sikkerhed, understregede forsvarsminister Trine Bramsen på et pressemøde den 10. december 2019. Modelfoto: Mostphoto.

- Snyd og svindel kan under ingen omstændigheder tolereres, og alle sten skal vendes.

Sådan lød det den 10. december, da forsvarsminister Trine Bramsen på et pressemøde fortalte om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

- Den her sag handler ikke om alle de dedikerede medarbejdere i forsvaret, som hver dag knokler for vores allesammens sikkerhed, understregede ministeren.

Siden er to topchefer i Forsvarsministeriet forflyttet, et rejsehold er sendt til Hjørring og forsvarschef Bjørn Bisserup er udpeget til fungerende chef for FES.

Og statsrevisorerne har fulgt sagen op ved at anmode Rigsrevisionen om en tværgående undersøgelse af statens forretningsgange og interne kontroller.

Det sker ifølge Folketingets vagthunde "med henblik på at undgå statsansattes besvigelser".

Derfor er Rigsrevisionen blevet bedt om at undersøge:  'Om ministeriers og styrelsers interne kontroller og forretningsgange så vidt muligt kan sikre en tilfredsstillende og sikker økonomiforvaltning i staten, så besvigelser udført af ansatte i staten kan undgås?'

Og statsrevisorerne skriver videre, at 'Der ønskes særligt en gennemgang af, om statens virksomheder har beskrevet tilfredsstillende forretningsgange og interne kontroller på indkøbs-, tilskuds- og lønområderne, som er statens store udgiftsområder, herunder en klar funktionsadskillelse.'

Læs også: Statsrevisorer rystede over falske bilag

Sag burde ikke kunne opstå med nuværende regler

Og det er fint, at vi nu får mere fokus på klar funktionsadskillelse og på at ledelsen sørger for korrekte forretningsgange, der lever op til "de 4 øjnes princip", mener HK Stats formand Rita Bundgaard.

- En sag som denne burde ikke kunne opstå, for vi har jo allerede ganske klare regler. Vi har de 4 øjnes princip, og det er meget klart, at ingen alene må købe, betale og godkende bilaget for de samme varer.

Derfor er det heller ikke en bølge af nye stramninger og regler, der er brug for. Men bedre og helt faste procedurer for, hvordan vi lever op til reglerne i alle hjørner af staten, mener hun.

- Den seneste sag fra Forsvarsministeriet viser tydeligt, hvor vigtig vores offentlige administration er. En velfungerende troværdig administration er helt afgørende for vores samfundsmodel. Men det er desværre ikke altid, at politikerne har øje for det.

- Det er kun godt, hvis vores politikere kan få øjnene op for værdien af en velfungerende professionel statslig administration i stedet for altid at snakke om de administrative funktioner, som bureaukrati, der bare kan spares væk, siger hun.

Læs også Rita Bundgards blog på Altinget.dk, og hvis du skal til julefrokost med en af forsvarets ansatte, så giv dem et klap på skulderen.

Det koster at spare

Flere medier har koblet sagerne fra Forsvarsministeriet, Socialstyrelsen og senest mistanken om uregelmæssigheder på Statens Serum Institut. En række eksperter har kommenteret, blandt andet har professor Peter Skærbæk fra Copenhagen Business School i en kronik i Berlingske peget på, at løbende besparelser forringer kontrollen.

- Vi begynder nu i staten at se et mønster med flere skandalesager som en forudsigelig konsekvens af nedlæggelse af kontrolfunktioner og den deraf følgende mangel på fokus omkring forebyggende og afslørende kontroller i statens systemer og forretningsgange, skriver Peter Skærbæk i kronikken.

Professor: Slå koldt vand i blodet

Debatten om snyd på de offentlige institutioner har også fået politikere til at foreslå mere kontrol, men trods de aktuelle sager opfordrer professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, til at slå koldt vand i blodet.

- Jeg tror ikke, at vi som borgere skal gå i panik og tro, at det sejler i den offentlige sektor. Det gør det altså ikke. Der er generelt rigtig godt styr på det. Men det udelukker ikke, at der er enkeltpersoner, som skruppelløst forsøger at berige sig selv, siger han til DR.

Har du oplevelser, som du vil dele?

Har besparelser fx haft konsekvenser for kontrollen på din arbejdsplads? Tip HK Statbladets redaktion.

Departementschef: utvivlsomt, at der er tale om fejl

Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel redegør for svindelsagen i et brev til ministeren. I brevet lyder det blandt andet:
Kære forsvarsminister,
Jeg fremsender hermed en redegørelse om Forsvarsministeriets departements håndtering af forløbet i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af indkøb hos F Jeg må på baggrund af redegørelsen konkludere, at du burde have været informeret om sagen væsentligt tidligere, end det rent faktisk skete. Det er utvivlsomt, at der er tale om en fejl fra departementets side (...).
Se hele brevet og ministeriets redegørelse på fmn.dk.

Forsvarschef ny fungerende chef for Ejendomsstyrelse

Forsvarschef Bjørn Bisserup er udpeget til fungerende chef for FES, efter at den nu tidligere chef er blevet fritaget for tjeneste. Formålet er at styrke ledelseskraften i den aktuelle situation og have fokus få Ejendomsstyrelsens fremadrettede opgaver, skriver ministeriet i en opdatering på fmn.dk.
Samtidig er det besluttet, at den nuværende chef for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, John Sørensen, indtil videre er udpeget som leder af det rejsehold, der er sendt til Hjørring for at undersøge de interne forhold i forbindelse med mulig svindel. Derudover består rejseholdet bl.a. af chefen for Forsvarsministeriets Interne Revision, Søren Tang Møller, samt udvalgte fagmedarbejdere, skriver ministeriet.