Kvinde i bil

- Jeg kan godt lide ideen bag fritvalgskontoen om, at man selv kan bestemme ud fra, hvor man er i sit liv, siger Helle Simonsen, tillidsrepræsentant på biovirksomheden Chr. Hansen. Foto: Lisbeth Holten

Du skal selv kunne bestemme mere over dit arbejdsliv. Og dermed hele dit liv. Og det skal være nemmere at tilpasse dit arbejdsliv til det sted i livet, du er netop nu. Hvad enten det er som spritnyuddannet med småbørn på hjemmefronten eller som senior med ikke så mange år tilbage inden pensionen.

Her skal overenskomstforhandlingerne i 2020 levere konkrete resultater, mener HK Privats formand, Simon Tøgern. Og redskabet er først og fremmest fritvalgskontoen, som HK Privat ønsker udviklet - både hvad angår brugsmuligheder og kroner og øre.

Det overenskomstkrav er der massiv opbakning til blandt HK Privats medlemmer. Mere end 7 ud af 10 medlemmer mener, at det er en god eller meget god idé, at HK Privat har netop det som hovedfokus ved overenskomstforhandlingerne. Mens hele 88 % bakker op om, at der i overenskomsten bliver indført rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over. Det viser en undersøgelse fra Epinion blandt 1.300 HK Privat-medlemmer, som er gennemført i slutningen af 2019.

88 % af HK Privats medlemmer støtter ideen om, at der i overenskomsterne er rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over (Epinion).

- Jeg tror, at rigtig mange af vores medlemmer har en oplevelse af, at arbejdsgivernes greb om ledelsesretten er blevet fastere, og at der stilles øgede krav til en fleksibilitet, som kommer arbejdsgiverne til gode. Her er vores modsvar, at så må der i overenskomsterne på den anden side sikres en fleksibilitet og nogle friheder, som kommer medarbejderne til gode. For vi ved, at vores medlemmer vil have større råderet over deres liv, herunder deres arbejdsliv, siger Simon Tøgern med henvisning til Epinion-undersøgelsen og HK Privats indsamling af ønsker og krav blandt medlemmerne i foråret 2019.

Her blev i alt 18.897 udsagn fra medlemmerne indsamlet, og beskeden var rimelig klar: Mere frihed, mere fleksibilitet - og flere penge.
- Penge er den anden overskrift for vores medlemmer. Vi står på toppen af en højkonjunktur. Vi har haft en positiv reallønsudvikling, men vi kan også se, at den ikke altid står mål med den gode indtjening, som stort set alle landets virksomheder har haft. Derfor vil vi gerne gennem overenskomsterne have en sikkerhed for, at vores medlemmer får en rimelig andel af den indtjening, siger Simon Tøgern.

fritvalgskonto under ok20: Det mener medlemmerne

 • 88% mener, at det er en god idé/meget god idé, at der i OK bliver indført rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over
 • 73% mener, at det er en god idé/meget god idé, at HK Privat har hovedfokus på det ved OK20
 • 74% mener, at det er en god idé/meget god idé, at beløbet hæves fra 4 til 8 procent
 • 72% mener, at det er en god idé/meget god idé, at man også kan bruge fritvalg til at købe frihed for
 • 47% mener, at det er en god idé/meget god idé, at man også kan købe ekstra uddannelsesdage for fritvalg

  Kilde: Undersøgelse fra Epinion blandt medlemmer af HK Privat 

Alle skal kunne købe flere fridage

Penge, fleksibilitet og frihed er noget af det, netop fritvalgskontoen kan give. Derfor er forbedringer her et hovedkrav fra HK Privat ved overenskomstforhandlingerne i år.
Som HK’ernes fritvalgskonto ser ud i dag, bliver der indbetalt et beløb svarende til 4 % af lønnen på kontoen. De penge kan man - for langt de fleste medlemmer dækket af en overenskomst - få udbetalt i forbindelse med ferie, sætte ind på pensionen eller købe seniorfridage eller børneomsorgsdage for.

HK Privats ønske til OK20 er, at beløbet hæves til 8 % af lønnen, samt at alle skal have mulighed for at købe ekstra fridage og ekstra uddannelsesdage for opsparingen. Også det bakker HK Privats medlemmer massivt op omkring ifølge Epinion-undersøgelsen. 74 % mener, at det er en god/meget god idé at hæve beløbet fra 4 til 8 %. Mens 72 %har samme holdning til idéen om at kunne købe ekstra fridage.

- Når vi ønsker beløbet forhøjet, så er det udtryk for, at mange medlemmer ikke oplever, at de kan komme igennem med lønkrav ved lønforhandlingerne. Og så er fritvalgskontoen et værktøj til at sikre, at alle får en del af den gode indtjening, mens vi tilgodeser, at folk har brug for forskellige ting på forskellige tidspunkter i livet, siger Simon Tøgern.
- Men det er klart, at det helt store principielle fremskridt ville være, hvis endnu flere kunne få ret til at købe fridage, som seniorer og småbørnsforældre allerede kan i dag. Men vi ved også godt, at det bliver svært, siger Simon Tøgern

Fritvalgskontoen har fået en større betydning efter OK17

HK Privat står ikke alene med kravet om forbedringer af fritvalgskontoen. Det mærker Simon Tøgern på diverse møder med folk fra de andre fagforeninger, som HK Privat forhandler sammen med.
Og det bekræfter arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, der er lektor og ph.d. ved Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet. Hun har forud for forhandlingerne besøgt og interviewet et bredt udsnit af fagforeningstoppen til en analyse af optakten til OK20.

Læs også: Medlemmer: Derfor er vi glade for fritvalgskontoen (Linket er udløbet pr 17/11 2021)

- Det er et bredt funderet krav i store dele af fagbevægelsen, og det vil meget sandsynligt blive en af de centrale diskussioner ved forhandlingerne, siger Nana Wesley Hansen og fortsætter:
- Fritvalgskontoen blev etableret helt tilbage i 2007, men præcis som vi så det med arbejdsmarkedspensionen fra starten af 1990’erne, så har den ikke spillet en stor rolle, før der kom mere økonomi i den. Det er ofte lange seje træk i overenskomster, hvor der skal plantes et frø, som der så kan vandes lidt på. Men stigningen til 4 procent i 2017 var et markant resultat, og med den økonomiske volumen begynder den for alvor at betyde noget for folk.

Nana Wesley Hansen mener godt, at man kan tale om en tendens til, at lønmodtagerne synes, at det er en god idé, at man via fx sin overenskomst nemmere kan indrette sig mere individuelt og med større selvbestemmelse.
- Men det skal nok ses som noget bredere end en øget fleksibilitet i hverdagen. Nogle af mine kolleger har døbt det en livsfaseoverenskomst, og det synes jeg egentlig er meget præcist. Visheden om, at der er nogle muligheder for at gøre noget på bestemte tidspunkter i sit liv, siger Nana Wesley Hansen.

- Men eftersom arbejdsgivernes primære efterspørgsel er, at der er arbejdskraft til rådighed, så er det klart, at øget mulighed for fritid i overenskomsten ikke er groet i deres have. Hvorimod de måske godt kan se en fidus i muligheden for seniorfridage i fritvalgsordningen, fordi det er med til at sikre arbejdskraften i længere tid.

 

Fritvalgskontoen

Fritvalgskontoen blev en del af HK Privats landsoverenskomster i 2007. Her blev der aftalt en indbetaling svarende til 1% af lønnen. I 2014 blev beløbet sat op til 2 %. Og ved de seneste fornyelser af overenskomsterne blev det forhøjet igen i 2017 - nu til 4 %. Ligesom man udvidede mulighederne for, hvad man kan bruge pengene til, således at man nu - foruden udbetaling eller pension - også kan købe seniorfridage og børneomsorgsdage. I ganske få af HK Privats overenskomster er der også udvidede muligheder for at købe ekstra fridage.
Undersøgelse: Det mener medlemmerne om Fritvalgsordningen 

Er det godt, at HK Privat ønsker at forbedre fritvalgsordningen under OK20?
 • 73% mener, at det er en god idé, at HK Privat har hovedfokus på det ved OK20
 • 74% mener, at det er en god idé, at beløbet hæves fra 4 til 8 procent
 • 72% mener, at det er en god idé, at man også kan bruge fritvalg til at købe frihed for
 • 47% mener, at det er en god idé/meget god idé, at man også kan købe ekstra uddannelsesdage for fritvalg
 • 88% mener, at det er en god idé, at der i OK bliver indført rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over

Kilde:  Undersøgelse fra Epinion blandt medlemmer af HK Privat 

Hvordan har du selv brugt fritvalgsordningen de sidste 3 år?
 • 59 % har fået dem udbetalt
 • 19 % har fået dem indbetalt på deres pension
 • 7 % har købt ekstra fridage

 

Kilde:  Undersøgelse fra Epinion blandt medlemmer af HK Privat 

Hvis HK Privat får alle krav gennemført, hvordan vil du så bruge fritvalgsordningen?
 • 34 % vil få pengene udbetalt
 • 24 % vil købe ekstra fridage
 • 21 % vil indbetale dem på pensionsopsparing
 • 6 % vil købe ekstra seniordage
 • 2 % vil købe ekstra uddannelsesdage