Det er som om sygefraværet har stabiliseret sig de seneste fem år. NFA (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) har netop offentliggjort den nyeste oversigt og her viser tallene, at det gennemsnitlige sygefravær nærmest konstant har ligget omkring 3,6 procent – i gennemsnit for alle sektorer.

Dette svarer til 8,5 sygedag per person, omregnet til fuldtidsansat.

Men der er forskelle. Især kønsmæssige, idet kvinders sygefravær ligger på 4,6 %, mens mændenes ligger på 2,7 %. To aldersgrupper skiller sig desuden ud, idet 60-64-årige ligger højst både for kvinder og mænd. I den yngre afdeling er det 20-24-årige mænd og 30-34-årige kvinder, som følger lige efter.

Kontorpersonale ligger midt i feltet

Det kommunale sygefravær er stadig det højeste – nemlig 5,7%, skarpt forfulgt af regionernes på 5,2%. Den private sektor kan nøjes med 2,8 %.

Hvis man ser på kontor-branchen som helhed, placerer den sig lige præcis i midten af alle 32 brancher – nemlig på en 17. plads. 

Nogenlunde samme midterplacering får ansatte med jobtitler som kontormedarbejder og sekretær.

Her ligger sygefraværet på 3,5 %, altså lidt under gennemsnittet.