HK Privats faner var båret af Jonathan Tümmler fra HK Service Hovedstaden (tv.) og Pelle Sommerlund fra HK it, medie & industri Hovedstaden. 

 

Omkring 30 faner stod linet op, da forhandlerne mødte ind i Industriens Hus torsdag formiddag for at tage fat på de vigtige forhandlinger på industriens område.

 

Mere i løn er hovedkravet fra HK – konkret går kravet på en fordobling af fritvalgslønkontoen fra 4 % til 8 %. Et krav, der har massiv opbakning blandt HK’s medlemmer. Til højre i billedet er faglig chef fra HK it, medie & industri Hovedstaden, Aase Lohmann, i snak med HK Kommunal Hovedstadens formand, Winnie Axelsen.

 

Faneborgen måtte af pladshensyn stå på Rådhuspladsen - lige over for Industriens Hus.

 

Snakken gik i de par timer, faneborgen varede. I forgrunden med den hvide vest taler Peter Jacques Jensen, formand for HK it, medie & industri Hovedstaden, med Benedicte Toftegaard og Bjarne Hartmann, der begge er tillidsrepræsentanter på Aller Tryk. 

 

Et andet hovedkrav fra HK handler om arbejdstid. Hensigten er, at medlemmerne skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden – i særlig grad medlemmer ansat på overenskomster med funktionsløn. Samtidig skal medlemmer, der arbejder på ubekvemme tidspunkter, have nedsat arbejdstid og mere i løn/tillæg, som efter den enkeltes eget valg enten kan udbetales eller omsættes til frihed.

 

Benedicte og Bjarne fra Aller Tryk havde medbragt fællesklubbens egen fane, som dog bærer virksomhedens gamle navn, Aller Press.

 

Fanerne blev selvfølgelig også luftet med en parade foran Industriens Hus. 

 

De røde faner pyntede gevaldigt på udsigten inde fra Industriens Hus.

 

HK’s slogan om styrke i fællesskabet gælder i høj grad også, når fagbevægelsen står sammen om at forhandle overenskomst med arbejdsgiversiden.

 

HK Privats formand, Simon Tøgern, og næstformand, Anja Camilla Jensen, deltog naturligvis også i faneborgen. Her er Anja under en samtale med Benedicte Toftegaard og Peter Jacques Jensen.

 

Nu er forhandlingerne i gang, og hvis det går som de seneste gange, vil der foreligge et forlig mellem forhandlingsfællesskabet CO-industri og Dansk Industri engang i februar. Du kan løbende følge udviklingen her. (Linket er udløbet pr 18/5 2022)