Anders Jensen og Kirsten Thimm fortæller om de nye regler for seniorpension

Anders Jensen og Kirsten Thimm fortæller om de nye regler for seniorpension

 

Folketinget vedtog i december 2019 en ny lov om seniorpension, som erstatter den tidligere seniorførtidspension. Den nye lov om seniorpension har virkning fra 1. januar 2020.

HK Nordjyllands Sociale Team, Kirsten Thimm og Anders Jensen, hilser den nye lov velkommen:

- Det betyder en lettelse af presset på de nedslidte, mener de.

- Seniorpension  er for dig, der har væsentlige helbredsproblemer eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet. Sådan hedder det i loven. Men vi ved endnu ikke, hvordan ”på anden måde” skal forstås, siger Kirsten Thimm.

 

Kan du få seniorpension?

 

- Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid, og du kun kan klare 15 timers arbejde om ugen, vurderet på baggrund af dit hidtidige arbejde. Ja, så kan du søge om seniorpension, forklarer Anders Jensen.

- Det er vel at mærke din arbejdsevne i det job, du har haft, der skal vurderes, og ikke arbejdsevnen i en eventuelt anden branche. Det betyder, at en nedslidt murer ikke skal vurderes på, om han eller hun eventuelt kunne klare 15 timers kontorarbejde, siger Anders Jensen.

Måske er der seniorpension til dig - en ydelse på niveau med førtidspensionen

Måske er der seniorpension til dig - en ydelse på niveau med førtidspensionen

 

Med andre ord: Kommunen skal ikke iværksætte indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job.

- Din varigt nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge, tilføjer Anders Jensen fra HK Nordjyllands Sociale Team.

Opfylder du betingelserne, vil du kunne blive tildelt seniorpension seks år før din folkepensionsalder. Du kan søge om seniorpension, 6 måneder før du opfylder alderskravet.

- Er du eksempelvis lige fyldt 60 år og har en folkepensionsalder på 67 år, kan du ansøge om seniorpension, når du er 60,5 år, fortæller Kirsten Thimm.

 

Sådan søger du seniorpension

Du søger om seniorpension i din kommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne. Ifølge loven skal kommunens vurdering være en helhedsvurdering, der blandt andet bygger på helbredsoplysninger.

I 2020 har kommunerne ansvaret for at administrere og tilkende den nye seniorpension. Efter 2020 skal både administration og tilkendelse overgå til en ny enhed under ATP.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om seniorpension, siger Anders Jensen.

Hvis du får et afslag på seniorpension i kommunen, kan du endvidere fra 1. januar 2021 få genoptaget og genvurderet din sag af den nye enhed i ATP.

hvor meget får du i seniorpension?

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende. 

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedlige beløb i seniorpension før skat:

Hvis du er enlig: 19.092 kr. (2020)

Hvis du er gift/samlevende 16.229 kr. (2020) 

Se også borger.dk: Linket er udløbet pr 15/1 2021

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/foertidspension-oversigt/seniorpension