Vores repræsentanter i DSB var onsdag eftermiddag til ekstraordinært møde i Hovedsamarbejdsudvalget. Her meddelte DSB at man varsler en reduktion af administrationen med 40 stillinger. DSB oplyser at på grund af tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelser, forventes det at der skal findes 25 stillinger inkl. frivillige fratrædelser, så hvor mange der rent faktisk ender med at blive fyret vides derfor ikke lige nu.  

HK Trafik & Jernbane forholder sig stærkt kritisk til, at DSB endnu en gang vælger denne løsning, frem for løbende at tilpasse organisationen.

“På trods af at vi gentagende gange i forskellige sammenhænge har opfordret DSB’s ledelse til løbende at tilpasse organisationen, og til i tide at tage stilling til, om vores kolleger kan anvendes andre steder i virksomhederne, så vælger DSB alligevel endnu en gang en fyringsrunde. Dette skaber stor utryghed blandt vores medlemmer og efterfølgende uklarhed over opgaver, hvilket afstedkommer en ineffektiv virksomhed” siger Fællestillidsrepræsentant Martin Elkjær Petersen.

“Det er desværre ikke første gang at vi står i denne situation med DSB, så vi er klar til at håndtere det. Alle berørte medlemmer vil blive tilbudt bisidder og vi holder møde for de afskedigede, hvor HK Trafik & Jernbane er klar med hjælp og støtte til at komme videre.” Udtaler afdelingsformand for HK Trafik & Jernbane Dennis Jørgensen.