Når man har et selvstændigt ansvar for planlægning af en produktion, kan man så ikke være omfattet af HK’s overenskomst, men hører i stedet for under en lederoverenskomst?

Det spørgsmål blev afgjort i en faglig voldgift mellem HK Privat og Arla Foods AMBA. HK Privat, der havde indbragt sagen, fik medhold. Opmanden, som havde den afgørende stemme, mente ikke, at et stort ansvar for drift i sig selv er nok til, at en medarbejder kan sidestilles med en leder.

- Vi er meget tilfredse med kendelsen. Den siger klart, at Mejeribrugets Funktionæroverenskomst varetager stillinger på et højt specialiseret niveau. Gennem de seneste år har vi set en tendens til, at så snart der kan kobles ekstra titler på en stilling som ”Senior-, Specialist- Engineer-, Technician-, Leader”- , så udskrives medarbejderne med løs hånd af overenskomsten, siger Kim Bonde Nielsen, faglig sekretær i HK Privat.

Forfremmelse ud af overenskomsten
Sagen begyndte, da tre medarbejdere på Arinco, som er en virksomhed under Arla Foods AMBA, blev forfremmet fra Site Plannere til Senior Site Plannere. Med forfremmelsen fik de ansvar for, at produktionen af primært modermælkserstatning, blev udført på den mest effektive måde. De havde bl.a. ansvar for indkøb af råvarer, prioritering og bemanding i produktionen.

Virksomheden trak de tre Senior Site Plannere ud af overenskomsten med den begrundelse, at de havde selvstændige beføjelser, som var vitale for driften, og at de arbejdede tæt sammen med ledelsen og teamlederne. Derfor var de ikke omfattet af Funktionæroverenskomsten mellem HK Privat og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Et andet argument var, at stillingen som Senior Site Planner krævede en uddannelse på master- eller bachelorniveau. Der var dog ingen af de tre medarbejdere, som havde en relevant master- eller bacheloruddannelse.

HK Privat mente, at overenskomstens dækningsområde, som har en stillingsbetegnelse, der hedder planlæggere, var fuldt ud dækkende for det arbejde og ansvar, som de tre Senior Site Plannere havde.

I sin kendelse lagde opmanden vægt på, at stillingen som Senior Site Planner ikke indeholder selvstændig ledelsesret, og at reglerne for, hvordan de skulle tilrettelægge produktionen, var fastlagte.

- Arinco-sagen startede som en sag om brud på overenskomsten i Arbejdsretten, og foreløbig ligger der en kendelse fra opmanden. Vi har et møde med Arla Foods og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening senere i januar, og her forventer jeg, at man forpligter sig til at rette op på de mange udskrivninger og manglende indskrivninger. Ellers vil vi fastholde sagen i Arbejdsretten og i forlængelse heraf forfølge de sager, vi tidligere har parkeret, og de sager, der er kommet siden kendelsen, siger Kim Bonde Nielsen.

Har du kendskab til medarbejdere på din arbejdsplads, der holdes ude af overenskomsten eller udskrives heraf, er det vigtigt at du reagerer og følger op. Er du i tvivl, så kontakt din lokale HK-afdeling.