Kirsten Estrup Madsen advarer mod Working Poor

Kirsten Estrup Madsen advarer mod fænomenet Working Poor

 

Arbejdende fattige er et fænomen, de færreste stifter bekendtskab med i dagligdagen. Men det lever desværre også i Danmark – til dels i det skjulte. I det skjulte, fordi det er yderst svært at få nogle til at stå frem og fortælle, at de faktisk er arbejdende fattige (”Working Poor”).

 

Begrebet dækker over, at et stadigt voksende antal mennesker ikke kan leve af deres arbejde, men må have to eller flere job for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. Enhver kan regne ud, at arbejdsugen nemt overstiger 37 timer på den måde.

 

Working Poor kan være danskere, som ikke kan få fuldtidsjob, men må have flere deltidsjob. Det kan desværre også være udenlandsk arbejdskraft, som arbejder her via udenlandske firmaer på vilkår, som ikke lever op til danske overenskomster. Men de virksomheder skyr ofte pressen, og derfor kan det være utrolig svært at få problemerne frem i lyset. Fænomenet kaldes også social dumping og løndumping.

 

Studerende på ”arbejdsferie”

 

Working Poor kan faktisk også være udenlandske studerende, der arbejder i Danmark som billig arbejdskraft i en periode. Mange af os blev nok forbavsede, da vi for nylig hørte om denne ordning, der kaldes Working Holiday. Gennemrejsende studerende fra en række lande arbejder her i Danmark i en periode, ofte i lavtlønsjob, hvorved de underbyder løn- og arbejdsforhold. De er også med til at ødelægge det for lønmodtagere med forsørgerpligt og et liv i Danmark.

 

I 2019 har knapt 2000 argentinere for eksempel fået tilladelse til at komme på arbejdsferie i Danmark

 

Politikerne skaber flere Working Poor

 

Politikerne har dermed en stor indflydelse på, om der bliver flere arbejdede fattige i Danmark. Hvis de indfører regler, der tillader udenlandske studerende at være på arbejdsferie her, eller tvinger andre grupper til at arbejde 37 timer for en meget lav ydelse, så skaber de flere Working Poor.

 

Det er naturligvis bekymrende, hvad enten det er den ene eller den anden gruppe, som bliver snydt i løn. Overtidsbetaling, pension, løn under sygdom eller almindelige rettigheder som arbejdstagere har de heller ikke. De unge mennesker, der er på såkaldt arbejdsferie, opretter sig ofte som selvstændige via de digitale arbejdsplatforme. Dvs. at arbejdsgivere slet ingen forpligtelser har overfor dem. Der kan også sættes spørgsmålstegn ved, om der overhovedet bliver indbetalt skat.

 

Kilde: 3F Fagbladet 2017 - gengivet med tilladelse

Kilde: 3F Fagbladet 2017 - gengivet med tilladelse

 

Jfr. Fagbladet 3F’s kort over Europa, ”Det usikre Europa”, er landene omkring os slemt ramt af fænomenet arbejdende fattige.

 

I HK har vi besluttet os for at sætte stærkere fokus på dumping af løn- og arbejdsforhold og arbejdende fattige i 2020. Det vedrører os alle sammen.

 

Det er helt klart undergravende for det danske velfærdssamfund, som bygger på aftaler mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Derfor må og skal vi være opmærksomme på denne problematik, hvor ordninger bliver misbrugt til at omgå danske løn- og arbejdsvilkår.