Det er lykkedes for HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og Esbjerg Kommune at nå til enighed om, hvordan den videre proces for et forsøg med 4-dages arbejdsuge i jobcentret skal foregå.

Et af kravene i forhandlingerne fra Lene Roed, formand i HK Kommunal Sydjylland, var at nye besparelser ikke skal være en betingelse for en eventuel forsøgsperiode med 4-dages arbejdsuge i jobcentret.

Og sådan er det blevet.

Det skal dog forstås sådan, at med 4-dages arbejdsugen forventes en besparelse på 1,7 mio. kr. på Jobcenter Esbjerg, men budgetbesparelsen er allerede realiseret, og en eventuel 4-dages arbejdsuge får derfor ikke yderligere personalemæssige konsekvenser på det administrative område.

Arbejder for en lokal arbejdstidsaftale

Lene Roed er derfor meget tilfreds med, at rammer og vilkår for den videre proces nu er fastlagt.

- Vi kan nu gå konstruktivt ind i den videre dialog og de videre forhandlinger, dog vil vi arbejde for at få lavet en lokal arbejdstidsaftale, så alle kan se sig selv i forsøget, både dem der vælger at afprøve fire-dages arbejdsuge og dem, der takker nej, siger Lene Roed.

Kommunen nikkede desuden til, at forløbet med 4-dages arbejdsuge skal evalueres af ekstern aktør.

Parterne mødes igen i slutningen af januar.