En 49-årig mand er ved byretten i Holbæk idømt fire måneders fængsel for at true personalet på jobcenteret i Fårevejle med en økse tilbage i oktober 2018. Mandens 41-årige medgerningsmand blev ved samme lejlighed idømt en behandlingsdom uden længstetid, da han er sindslidende og har en diagnose. Det skriver Nordvestnyt.

Dommeren og de to domsmænd lagde vægt på, at de to mænd var ankommet sammen til kommunen i taxa, hvor de undervejs havde talt om at 'smadre kommunen', at de begge henvender sig i skranken og forlanger pensionspenge udbetalt, og at de begge er med til at skabe en truende stemning på jobcentret.

- Når man indfinder sig på et kommunekontor med en økse, er det mere end at tale dunder. Det er en trussel i lovens forstand, og det domfældes begge for', påpegede dommeren.

TR: Tonen er blevet hårdere

HK Kommunal har tidligere skrevet om sagen. Blandt andet kunne fællestillidsrepræsentant i Odsherred Kommune Eva Haupt-Jørgensen ovenpå den triste sag fortælle, at tonen er blevet hårdere fra borgernes side.

- Desværre er det sådan. Tonen er blevet hårdere. Der bliver råbt af os, og vi bliver kaldt alt muligt. Det er overhovedet ikke i orden. Som sagsbehandlere skal vi overholde lovgivningen, og det betyder ind imellem, at borgerne kan opleve, at de kommer i klemme. Og når man føler sig klemt, kan det at skælde ud være en måde at reagere på.

Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.