Rei Mansa, tillidsrepræsentantstedfortræder på Agilent Technologies, lytter opmærksomt til et indlæg under eftermiddagens formøde på Scandic Copenhagen.

FOTO: CARSTEN SNEJBJERG OG SIMON FALS/DANSK METAL

Torsdag middag på Scandic Copenhagen har en flok tillidsrepræsentanter fra HK it, medie & industri Hovedstaden samlet sig om en hurtig frokost. Snakken går om overenskomstforhandlingerne.

De næste timer vil de i et mødelokale her på Scandic sammen med tillidsrepræsentanter fra HK Service og Teknisk Landsforbund drøfte, hvad der er vigtigst at få bragt på bane, inden de om aftenen mødes med de to topforhandlere, som skal forhandle de toneangivende funktionær- og timelønsoverenskomster på industriens område.

- Det er utrolig vigtigt at være med i dag. Fagbevægelsen er jo medlemsforeninger, så det er da vigtigt, at forhandlerne møder medlemmerne og tillidsfolkene i øjenhøjde, siger Susanne Bahne Hansen, som er tillidsrepræsentant på Novozymes.

- Overenskomstforhandlingerne er noget af det vigtigste, istemmer Pia Groth Thomsen, tillidsrepræsentant på Haldor Topsøe.

- Det er vigtigt at blive klogere på, hvad der ligger kollegerne på sinde i de andre fagforbund, og hvor der er ligheder mellem vores krav.

Rei Mansa, som er tillidsrepræsentantstedfortræder på Agilent Technologies i Glostrup, supplerer:

- Det er også noget med at holde forhandlerne op på, hvad der er vigtigt for os. Hvis vi ikke siger noget, så kan vi heller ikke forvente, at de hører os.

Rei og Pia Groth Thomsen fra Haldor Topsøe (med det røde tørklæde) i begyndelsen af mødet på Scandic.

Spændende hvad de andre tænker

Rei, som er med til overenskomstoptakt for første gang, synes umiddelbart, at HK Privats tre topkrav om mere i løn, overenskomst til alle og mere styr på arbejdstiden rammer rimelig meget plet.

- De går godt i tråd med det, vi selv har hørt fra medlemmerne. Så nu bliver det spændende at høre folks betragtninger om kravene, siger Rei. 

- Jeg tror måske ikke, der er så meget, der ligefrem bliver ændret efter i dag. Men det er en vigtig mulighed for at give sin mening til kende og fortælle forhandlerne, hvad der for os ligger i de enkelte krav. Jeg er da nysgerrig på, hvordan de vil repræsentere min interesse som HK’er.

Sagen er nemlig den, at der ikke sidder nogen HK’ere med ved forhandlingsbordet, når den toneangivende Industriens Funktionæroverenskomst bliver forhandlet i begyndelsen af 2020. HK er i stedet med i forhandlingsfællesskabet CO-industri, hvis formand Claus Jensen (Dansk Metal) og næstformand Mads Andersen (3F Industri) skal forhandle på vegne af ni medlemsforbund – heriblandt HK. 

I løbet af 2019 har de enkelte forbund samlet krav ind fra deres respektive medlemmer og indsendt i alt 734 ønsker til CO-industri. Claus Jensen og Mads Andersen er derefter taget på turné for at møde tillidsrepræsentanter i hele landet og blive klogere på, hvad der er vigtigt for medlemmerne ude på de enkelte virksomheder. Sidste stop på turnéen – og allersidste chance for at påvirke forhandlerne – er denne dag i København.

Dobbelt op er vigtigste krav

Efter frokost samles de fremmødte tillidsrepræsentanter fra HK og fra Teknisk Landsforbund for at drøfte kravene. Faglig chef i HK Privat, Kim Jung Olsen, lægger ud med at opridse HK’s krav, som ud over de tre topkrav også omfatter en række andre temaer, HK gerne vil have med til forhandlingsbordet.

På formødet diskuterer tillidsrepræsentanterne gruppevis de vigtigste aspekter af OK20-kravene. Hvem vil tage ordet og sige hvad på aftenens møde med CO-industris topforhandlere?

Først fortæller Kim dog om topkravene: 

- Vi stiller et hovedkrav om dobbelt op på fritvalgskontoen, som i dag er på 4 %. Den vil vi have op på 8 %. Samtidig ser vi gerne, at den kan bruges til flere ting end i dag. Vi har for eksempel medlemmer, der spørger, om de kan få en omsorgsdag til deres børnebørn. Derfor er det med i kravet, at vi gerne ser en udvidet fleksibilitet: Fritvalgskontoen skal laves om til en arbejdslivskonto, forklarer han.

Tanken med en arbejdslivskonto er, at den skal kunne bruges fleksibelt, alt efter hvor man er i livet. En gang om året kan man vælge, om den skal gå direkte ind på kontoen, over på pensionsopsparingen eller konverteres til frihed i form af et antal omsorgsdage etc.

Bagefter gennemgår Kim de andre temaer, heriblandt udvidet adgang til barsel og ligestilling ind i barselsbestemmelserne. Et område, der ligger Rei ekstra meget på sinde. 

- Jeg kunne godt tænke mig at få italesat på aftenens møde, hvordan vi kan sikre, at der bliver fokuseret på ligestillingsaspektet – når det nu er to midaldrende, hvide mænd, der sidder der for os, siger Rei.

Rei taler krav med faglig chef Aase Lohmann og formand Peter Jacques Jensen (begge fra IMI). 

Bare spørg! 

Der er debat blandt tillidsrepræsentanterne bagefter, og efter en diskussion om lønniveau, kommer debatten til at handle om barsel og ligestilling. Rei spørger ind til, hvor meget man vil kæmpe for det. 

- Det har jo indflydelse på ligeløn, pension og så videre, pointerer hen (Rei er transperson, derfor skriver vi ”hen” i stedet for han eller hun).

- Hovedforhandlerne møder vi jo i aften, svarer Kim og opfordrer: 

- Spørg dem.

Debatten tager nye drejninger. Først går den på uddannelse, siden på, hvad en forhøjet fritvalgskonto vil betyde for muligheden for øvrige lønstigninger. Rei noterer flittigt undervejs. En af grundene til at være med i dag er nemlig at blive endnu bedre til at forklare kollegerne om HK’s overenskomstkrav og baggrunden for dem.

Tillidsrepræsentant Anne Breum fra Novozymes udtrykker sin støtte til kravet om 8 pct. på fritvalgskontoen:

- 8%, det er en månedsløn. Dét kan jeg kommunikere. Jeg synes også, vi rammer spot on med det moderne arbejdslivs udfordringer og kravene om, at vi skal være fleksible, siger hun.

Da faglig chef Aase Lohmann fra HK it, medie & industri Hovedstaden samler op på debatten, har mange meldt sig til at tage ordet på aftenens møde. Iblandt dem er Rei, som vil tale om ligestilling på barselsområdet og spørge forhandlerne, hvordan de har tænkt sig at få fokus på det.

Rei og Novozymes-tillidsrepræsentant Anne Breum diskuterer i en af pauserne.

Hertil og ikke længere

Det er blevet hen på eftermiddagen, da de cirka 40 tillidsrepræsentanter bryder op og sætter kurs mod aftenens møde, som finder sted hos Metal Hovedstaden 500 meter derfra. Det er nu, de tillidsvalgte i Hovedstadsområdet får en sidste mulighed for at påvirke de to mænd, der skal forhandle overenskomst på vegne af hundredtusindvis af lønmodtagere.

Det er også en del af programmet, at Claus Jensen og Mads Andersen fortæller om deres tilgang til forhandlingerne. Den slags er tophemmeligt, og derfor er det ikke lykkedes IMI-bladet at få tilladelse til at deltage i selve mødet.

I stedet ringer vi et par dage senere til Rei for at høre, hvordan aftenen forløb i Metal Hovedstadens kælder. 

Som ventet var der fyldt rigtig godt op – men dog siddepladser til alle. Og stemningen var god, fortæller Rei: Folk virkede positive og engagerede.

- De to forhandlere gennemgik deres hovedkrav, og hvorfor de har valgt at fokusere på de ting, de har. Det var interessant, og de gik ret meget i detaljen med de enkelte punkter. Det fik mig i hvert fald til at føle mig mere oplyst, og det var en hjælp at se, hvad de baserede deres krav på. De præsenterede en del samfundsøkonomiske data og statistik til at underbygge deres strategi. 

Rei rejser sig

Efter forhandlernes oplæg og en kaffepause blev det tid til spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne.

Mange HK’ere kom til orde, og Rei var iblandt dem. Flest talte om forhøjelse af fritvalg fra 4% til 8% og indførelsen af en arbejdslivskonto. Andre talte om 50%-reglen og dækningsområde, som skal være mere fleksibelt, så det følger med HK’ernes stigende uddannelsesniveau. 

Der blev også talt blandt andet uddannelse, funktionsløn, tillidsvalgtes rettigheder og forskudte arbejdstider inkl. en mere fyldestgørende arbejdstidsbestemmelse i Industriens Funktionæroverenskomst. 

På mødet med CO-industris topforhandlere tager Rei ordet for at høre, hvordan Claus Jensen og Mads Andersen vil sikre mere ligestilling på barselsområdet.

Rei brugte sin taletid til at bringe barsel på bane.

- Jeg spurgte ind til, hvordan de ville sikre mere ligestilling på barselsområdet, også fordi barselsfordelingen har indflydelse på ligeløn, på hvem der tager flest barnets sygedage, og på hvor meget man får opsparet i pension, siger hen.

- Det svarede de på og forklarede, hvor de vil lægge fokus, og hvilken strategi de vil bruge. De svarede grundigt og fint – selv om jeg måske ikke er helt enig i, hvordan de vil gribe det an. Der var også tre-fire andre, der spurgte til barselsområdet, så det er noget, flere har fokus på.

Alt i alt står Rei tilbage med et indtryk af at være blevet klogere på OK20-kravene. Og måske mest af alt af at have været med til at vise flaget et sted, hvor det virkelig er vigtigt.

- Det virkede som om, de to forhandlere lyttede. De skrev i hvert fald en forfærdelig masse ned. Uanset hvad synes jeg, det var vigtigt at vise opbakning til forhandlingerne og vigtigt at vise, at der er nogle emner, der er har stor betydning for os som gruppe. Og det er ekstra vigtigt, når nu HK ikke er med ved forhandlingsbordet.

Rei stiller spørgsmål på aftenens møde.

 

HK Privats 3 topkrav til OK20

 
1 Mere i løn: fordobling på fritvalgslønkontoen

Du skal have mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv langt mere fleksibelt. Derfor vil HK Privat have udvidet mulighederne for, hvad du kan bruge din fritvalgslønkonto til. I dag kan du få pengene udbetalt, sætte dem ind på din pension eller købe ferietillæg, omsorgsdage eller seniorfrihed. Fremover skal den også kunne bruges til at købe ekstra feriedage og ekstra uddannelsesdage. Og så skal der sættes langt flere penge ind på kontoen, så den fordobles fra 4 % til 8 %.
 
Dette er det vigtigste af de tre topkrav, HK Privat har stillet til overenskomstforhandlingerne i 2020.

2. Overenskomst til alle

Hensigten med dette topkrav er, at så mange medlemmer som muligt skal være dækket af en overenskomst. Dette skal ske dels ved at udvide dækningsområdet – dvs. hvilke medarbejdergrupper, der er omfattet af en HK-overenskomst, dels ved at afvikle 50 %-reglen, som siger, at ansatte under HK Privats område kun har ret til en overenskomst på deres arbejdsplads, hvis mindst halvdelen af dem er medlem af HK.
 
Dækningsområdet skal ikke blot udvides, men også præciseres, så det følger med HK’ernes stigende uddannelsesniveau, og så arbejdsgivere ikke kan skrive nuværende HK’ere ud af overenskomsten ved eksempelvis at tildele dem et meningsløst ansvarsområde og en titel i samme genre.

3. Kontrol med arbejdstiden

Hensigten med dette topkrav er, at medlemmerne skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Kravet gælder alle, men i særlig grad medlemmer ansat på overenskomster med funktionsløn. Her mener HK Privat, at der er brug for at se på, om der er en rimelig sammenhæng mellem omfanget af arbejde og den løn, der udbetales.
 
Samtidig skal medlemmer, der arbejder på ubekvemme tidspunkter (eksempelvis aften- og natarbejde) have nedsat arbejdstid og mere i løn/tillæg, som efter den enkeltes eget valg enten kan udbetales eller omsættes til frihed.